Bērnu vizuālās mākslas konkurss „PET pudeles pārvērtības”

No 2011.gada 16. februāra līdz 8. martam Ogres Centrālajā bibliotēkā skatāma izstāde „Veronika Rihterova – pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā”. Lai piesaistītu vietējo iedzīvotāju – bērnu, viņu vecāku, skolotāju – uzmanību izstādei, tiek organizēts bērnu vizuālās mākslas konkurss „PET pudeles pārvērtības”.

   Foto galerija – “Izstādes atklāšana 16.februārī

   Konkursa uzvarētāji Ogrē

 

Konkursā bērni ir aicināti veidot radošus, telpiskus darbus no PET pudelēm. Visi attiecīgajā pilsētā iesniegtie bērnu darbi būs apskatāmi izstādes norises laikā. Izstādes atklāšanas dienā žūrija, kas sastāvēs no Latvijas Zaļā punkta, Čehijas Republikas vēstniecības Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un reģiona bibliotēkas pārstāvjiem, izvērtēs bērnu iesniegtos darbus un pasniegs simpātiju balvas.

Bērnu darbi tiks vērtēti 7-10 gadu un 11 – 15 gadu vecuma grupās. Darbi iesniedzami Ogres Centrālajā bibliotēkā līdz 14. februārim.

Izstādē „Veronika Rihterova – pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā” būs skatāmi 18 grafiķa M. Cihlārža darbi, kuros skulptores Veronikas Rihterovas daiļrade (objekti no PET pudelēm) savdabīgi apvienota ar didaktiskiem tekstiem un fotogrāfijām.

Ogre ir pirmā ceļojošās izstādes pieturvieta. 2011. gadā izstāde būs skatāma vēl sešās pilsētās: Jēkabpilī (10.marts – 5. aprīlis), Preiļos (7. aprīlis – 10.maijs), Krāslavā (12.maijs – 11. jūnijs), Madonā (oktobrī) , Alūksnē (novembrī), Cēsīs (decembrī).

Izstāde tapusi sadarbojoties Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Čehijas Republikas vēstniecībai Rīgā un Latvijas Zaļajam punktam.

Papildu informācija:

Ogres Centrālā bibliotēka
Brīvības iela 35
Maruta Jēkabsone,
65071945, 29635148, maruta.jekabsone@ocb.lv

 Latvijas Nacionālā bibliotēka
Izstāžu nodaļas vadītāja
Anda Lamaša
67287459; 26373917,anda.lamasa@lnb.lv  

Čehijas Republikas vēstniecība Rīgā
Konsulārās un kultūras attiecības
Michal Korecky
67217814, riga@embassy.mzv.cz 

AS „Latvijas Zaļais punkts”
Mārketinga un komunikācijas projektu vadītāja
Rita Bubina
67039813, 29224089, rita@zalais.lv

 

Bērnu vizuālās mākslas konkursa

„PET pudeles pārvērtības” nolikums

 

I. Mērķis

1. Konkursa mērķis – veicināt bērnu un jauniešu interesi un izpratni par PET (polietilēnteraftalāta) pudeļu daudzveidīgo izmantošanu, tai skaitā pārveidojot tās mākslas objektā.
2. Izprotot PET pudeļu izmantošanu/ pārstrādi, radīt bērnos vēlmi saudzēt dabu un rūpēties par tās saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

II. Uzdevums

Konkursa dalībnieku uzdevums – veidot mākslas objektu, par materiālu izmantojot izlietotās PET pudeles.

III. Organizatori:

1. Čehijas Republikas vēstniecība Rīgā,
2.  Latvijas Nacionālā bibliotēka un Ogres bibliotēka,
3. AS „Latvijas Zaļais punkts”.

IV. Dalībnieki

Latvijas bērni vecumā no 7-15 gadiem. Konkursa darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās: 7-10 gadi un 11-15 gadi.

V. Nosacījumi

1. Darbus var veidot tikai no PET pudelēm.
2. Darbu var veidot gan individuāli, gan grupās (grupā ne vairāk kā 4 bērni).
3. Darbiem jābūt veidotiem telpiski.
4. Darba maksimālais pieļaujamais lielums 70x70x70 cm.
5. Katram darbam jāpievieno etiķete ar informāciju par darbu un tā autoru norādot darba nosaukumu, autora vārds, uzvārds, vecums un klase, izglītības iestāde, pedagoga vārds, uzvārds. Etiķetes izmērs – 5×10 cm, fonts – „Arial”, burtu lielums – 14 (uz balta fona melni burti). Atsevišķi iesniedzama lapa, kurā norādīta pedagoga kontaktinformācija – telefona numurs un e-pasts.
6. Iesniegtie darbi tiks eksponēti izstādē „Veronika Rihterova – pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā” Ogres bibliotēkā no 2011.gada 16.februāra līdz 8.martam.. 

Leave a Comment