Mīlestība ir svētki

11.februārī plkst. 13.00 Dzejas pēcpusdiena “Mīlestība ir svētki”.

Programmā:
Mīlestības dzejnieks Egils Dambis,
“Sirdsdomas” autoru dzejas lasījumi par mīlestību,
Mīlestība mūzikā – Maija Bogdanova un Ronalds Logins.

Svinēsim mīlestības svētkus kopā!