Ceļojošo izstādi „Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresam – 25“ atklājot