Maijas Bogdanovas autorkoncerts “Gadalaiki dziesmās” 6.maijā