Ogres novada publisko un skolu bibliotēku darbinieki tiekas gada noslēguma seminārā

15.decembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā notika Ogres novada publisko un skolu bibliotēku seminārs.

Gada noslēdzošā semināra uzmanības centrā – bibliotēku gada pārskatu veidošana un statistika.

Pēc Ogres Centrālās bibliotēkas direktores Jautrītes Mežjānes ievadvārdiem, par bibliotēku gada pārskatu veidošanu stāstīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra bibliotēku nozares speciāliste Ilze Kļaviņa. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra statistikas un datu analīzes eksperte Diāna Rudzīte sniedza ieskatu par bibliotēku statistikas ceļu no datu iesniedzēja līdz datu lietotājiem.

Semināra noslēgumā Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Inga Niedra dalījās ar Ogres novada publisko bibliotēku darbinieku aptaujas rezultātiem par mācību vajadzībām un citiem bibliotekāru darbā ikdienā aktuāliem jautājumiem.