Ar šī gada februāri Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobusam divi jauni maršruti

Sākot ar šī gada februāri Ogres Centrālās bibliotēkas mobilā filiālbibliotēka jeb bibliobuss dodas divos jaunos maršrutos Ogres novadā. Domājot par novada iedzīvotājiem un viņu iespējām saņemt bibliotēkas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves un darbavietai, darbs pie pakalpojuma izvērtēšanas un pilnveidošanas turpinās.

Līdz šim Ogres Centrālās bibliotēkas mobilā filiālbibliotēka jeb bibliobuss ik mēnesi devās 6 maršrutos – no kuriem 2 bija Ogres pilsētā un 4 – Ogres novadā. Sākot ar februāri bibliobusa izbraukumu plāns ir reorganizēts un nu tie pavisam ir septiņi.

Bibliobusa maršrutiem ir izveidotas 2 jaunas pieturvietas – Tomes zivjaudzētava, kas tiks apmeklēta katra mēneša 2. trešdienā no plkst. 13.00 līdz 14.15, un – Avotu ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajons Lielvārdē, kas tiks apmeklēts katra mēneša 2. ceturtdienā no plkst. 14.00 līdz 15.00.

Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne atzīst: “Turpināsim rūpīgu pakalpojuma kvalitātes un pieejamības izvērtēšanu, kā arī pilnveidošanu un attīstīšanu jaunā kvalitātē. Pavisam pārskatāmā nākotnē jaunizveidotajām mobilās bibliotēkas pieturvietām Avotu ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonā Lielvārdē un Tomes zivjaudzētavai pievienosies arī citas. Apzināmies, ka bibliobusa pakalpojums, ko saņem iedzīvotāji attālākajās novada apdzīvotajās vietās, nav tikai grāmatu izsniegšana un saņemšana. Šim pakalpojumam ir arī neatsverama pievienotā vērtība, piemēram socializēšanās”.

Ar aktuālo bibliobusa grafiku aicinām iepazīties Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapā ŠEIT, kā arī aicinām sekot aktualitātēm bibliotēkas sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un platformā X.