Bibliotēku nedēļā sveic darba jubilārus

25.aprīlī Ogres Centrālajā bibliotēkā notika Ogres novada bibliotēku darbinieku ikmēneša regulārais darba seminārs, kas tika aizvadīts īpašā Bibliotēku nedēļas gaisotnē, atskatoties uz paveikto aizvadītās darba sezonas laikā, kā arī suminot darba jubilārus.

Par bibliotēku nozarē nostrādāto laiku, darba mīlestību un neizmērojamo enerģiju 25.aprīlī tika suminātas kolēģes:

  • Ogres Centrālās bibliotēkas Informācijas resursu nodaļas vadītāja Janīna Metlāne, kura bibliotēku nozarē nostrādājusi 45 darba gadus,
  • Ikšķiles pilsētas bibliotēkas bibliotekāre Māra Melne, kura bibliotēku nozarē nostrādājusi 35 darba gadus,
  • Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Līksma Dzelme, kura bibliotēku nozarē nostrādājusi 25 darba gadus,
  • Lielvārdes bibliotēkas bibliotekāre Lāsma Gabrāne, kura bibliotēku nozarē nostrādājusi 25 darba gadus,
  • Ogres Centrālās bibliotēkas bibliotekāre Solvita Zeļģe, kura bibliotēku nozarē nostrādājusi 15 darba gadus,
  • Ķeguma pilsētas bibliotēkas bibliotekāre Kristīne Ansone, kura bibliotēku nozarē nostrādājusi 10 darba gadus,
  • Suntažu pagasta bibliotēkas bibliotekāre Aiga Deguna, kura bibliotēku nozarē nostrādājusi 10 darba gadus,
  • Ikšķiles pilsētas bibliotēkas vadītāja Dace Rempe, kura bibliotēku nozarē nostrādājusi 10 darba gadus,
  • Ikšķiles pilsētas bibliotēkas bibliotekāre Anita Zaica, kura bibliotēku nozarē nostrādājusi 10 darba gadus.

Darba semināra izglītojošā daļa tika aizvadīta fizioterapeites Agneses Žukovas, mantoto kultūraugu kustības entuziastes Sandras Stabinges, jogas un apzinātības prakšu pasniedzējas Danas Lūsēnas un ēterisko eļļu speciālistes Ievas Mariņas vadītajās lekcijās un nodarbībās.