Jānis Anerauds

Jānis AneraudsProzaiķis, dramaturgs Jānis Anerauds dzimis 1924. gada 6.martā Ogrē strādnieku ģimenē. Bērnību pavadījis Valkas apriņķa Ziemeru pagastā, kur beidzis Kaktiņu pamatskolu. Vidusskolu pabeidzis Rīgā. Paralēli mācībām skolā uzsācis darba gaitas Kuzņecova keramikas fabrikā.
19 gadu vecumā, no 1943. gada līdz 1944. gadam J.Anerauds tiek iesaukts latviešu leģionā. Par šai laikā piedzīvoto rakstnieks vēlāk raksta savā pēdējā grāmatā – 1990. gadā izdotajā “Neprāta varā”. Avīze “Daugavas Vanagi” 1944. gadā iespieda Anerauda rakstus, frontes dziesmu tekstus (pirmās publikācijas bija “Malienas Ziņās” 1943. gadā), ko padomju laika biogrāfijās lika noslēpt. Padomju laikā izdotā oficiālā biogrāfijā skopi minēts, ka J. Anerauds 1943.-1944. gadus atradies okupācijas režīma apcietinājumā. “Oficiālā biogrāfija” savukārt uzsver, ka no 1944. gada līdz 1947. gadam rakstnieks dienējis padomju armijā.
Pirmais J.Anerauda stāsts “Māte un dēls” iespiests žurnāla “Karogs” 1949. gada 5. numurā. Pirmā luga – komēdija “Grēku grāmata” publicēta almanahā “Jauno vārds” 1956. gadā, turpat arī 1958. gadā romāns “Migla”.
1957. gadā Drāmas teātrī tika iestudēta J.Anerauda satīriskā komēdija “Kaut kur pie Gaujas”. Trimdas literatūras kritiķis Jānis Rudzītis atklāti cildināja Aneraudu par šo darbu un par padomju iekārtas atmaskošanu tajā. Stokholmā izdotā Latvju enciklopēdija (“Papildinājumi”, 1962) vēstīja, ka partijas pēccenzūra pārtraukusi parodiskās lugas izrādīšanu Dailes teātrī.
J. Anerauda vairāk zināmie darbi ir sadarbībā ar režisoru Aleksandru Leimani veidotie scenāriji filmām „Vella kalpi” un „Vella kalpi Vella dzirnavās”. Dramaturga spalvai pieder arī ap desmit lugu un vairāki prozas darbi. Gandrīz 20 gadus (1965 – 1984) J. Anerauds strādā komitejā, kas rūpējas par “kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs”, uzmanīgi iepazīstinot Latvijas kultūras darbiniekus ar trimdas literātiem un otrādi. Viņa pārraudzībā iznāk vairāki būtiski trimdas autoru darbu kopojumi, kā arī latviešu autoru darbu tulkojumi. Viņš sastādījis un izdevis ārzemēs dzīvojošo latviešu rakstnieku prozas antoloģiju “Pasaules spogulī”.
Sarakstījis ceļojumu aprakstus “Smiltis, saule, sirds”, “Zem saules – cilvēku zemē”, “Cilvēki, gadi un ūdeņi”. J.Anerauds publicējies arī ar pseidonīmu J. Vaidavs.
Jānis Anerauds mūžībā aizgājis 2010. gada 26. maijā, apglabāts 1.Meža kapos.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1992. 21.-22.lpp.;
http://vieglassmiltis.lv/home/userprofile/Janis-Anerauds;
Foto: www.makslinieki.lv

Jānis Anerauds OCB novadpētniecības datu bāzē
Jānis Anerauds OCB elektroniskajā katalogā