Milda Lasmane

milda-lasmaneTautskolotāja, latviešu deju meistare, horeogrāfe Milda Emīlija Lasmane dzimusi 1890.gada 19.augustā Rīgas apriņķa Plāteres pagasta “Upītēs” tirgotāja ģimenē. Beigusi N.Draudziņas ģimnāzijas pedagoģijas klasi (1909). Ieguvusi skolotājas tiesības, strādājusi Maskavā, kur vienlaicīgi papildinājusi zināšanas dažādās deju studijās (no 1910). Piedalījusies Maskavas Latviešu biedrības teātra izrādēs (Marija – R.Blaumaņa “No saldenās pudeles”, Skaidrīte – Ā.Alunāna “Kas tie tādi, kas dziedāja”). Mācījusies kursos Igaunijā, Jurjevā (1916). Atgriezusies Latvijā, dzīvojusi Rīgā (no 1920), strādājusi lietuviešu pamatskolā. Mācījusies Latvijas konservatorijā (1922-23), B.Vīgneres Plastiskās dejas skolā (1923-27). Bijusi deju un kustību iestudētāja Nacionālā teātra izrādēs: J.Akuratera “Mīlestības zeme” (1930), Ā.Alunāna “Kas tie tādi, kas dziedāja” (1931), A.Brigaderes “Pastari”, “Maija un Paija”, V.Šekspīra “Hamlets” (visas 1932), arī Zemnieku drāmas teātra izrādēs: R.Blaumaņa “Trīnes grēki”, J.Akuratera “Viesturs”, J.Raiņa “Mīla stiprāka par nāvi” (visas 1935), Līgotņu Jēkaba “Mēs vai viņi?” (1937). Jau 30.gados horeografējusi apvienoto deju kolektīvu priekšnesumus masu pasākumos.
Milda Lasmane bijusi režisore amatieru kolektīvā Jumpravā (1941-44). Kopš 1945.gada strādājusi skolā gan par vecāko pionieru vadītāju, gan par deju metodikas pedagoģi, pasniegusi latviešu tautas dejas Rīgas horeogrāfijas vidusskolā (1953-56).
Vadījusi deju ansambļus. Pirmo sešu Deju svētku virsvadītāja (1948, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970), Goda virsvadītāja (1960, 1965, 1970). Sastādījusi vairākus deju un rotaļu krājumus. Viens no nozīmīgākajiem  –  “Latviešu tautas dejas” (1962). Vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu tā bija vienīgā rokasgrāmata tautas deju apguvē. M.Lasmane ir vairāk nekā 100 latviešu deju, rotaļdeju, rotaļu un sarīkojumu deju autore. Par savu skolotāju latviešu dejā viņa uzskata J.Rinku, izcilo latviešu etnohoreoloģi. Sekojot viņas piemēram, arī M.lasmane iesaistās folkloras materiālu apzināšanā: vāc deju, rotaļu, ieražu aprakstus, teicēju stāstīto.
M.Lasmanes atmiņas “Avoti” publicētas žurnālā “Karogs” (1975). Viņas piemiņai Mūz. Biedrības Dejas asociācija iedibinājusi M.Lasmanes prēmiju (1989), viņai piešķirts arī Triju Zvaigžņu ordenis (1934), LPSR Nopelniem bagātās kultūras darbinieces goda nosaukums (1955). Milda Lasmane mirusi 1976.gada 7.oktobrī Rīgā, apbedīta Meža kapos.

Teātris un kino biogrāfijās. 2.[sēj.].  Rīga : Pils, 2002. 224.lpp.;
Saulīte,  Ingrīda. Milda Lasmane. No: Saulīte, Ingrīda. Deju svētki Latvijā : skaitļi un fakti 1945-2003. Rīga : Tautas mākslas centrs, 2005, 272.-273.lpp.

Milda Lasmane OCB novadpētniecības datu bāzē
Milda Lasmane OCB elektroniskajā katalogā