Dzintars Sodums

Dzintars SodumsRakstnieks, dzejnieks un tulkotājs Dzintars Sodums dzimis 1922.gada 13.maijā Rīgā tautsaimnieka, Konsuma direktora Andreja Soduma un viņa sievas Ellas, dzimušas Brastiņas, ģimenē. Mācījies Rīgas 23.pamatskolā un Rīgas pilsētas 1.ģimnāzijā. Studējis LU filoloģiju (1942-43). 1943.gadā mobilizēts Latviešu leģionā, 1944.gada oktobrī dezertējis. 1945.gadā emigrējis uz Zviedriju, strādājis par burtlici un korektoru apgādā „Daugava”. 1946.gadā apprecējies ar mākslinieci Skaidrīti Kronbergu, ģimenē piedzimuši divi dēli. Kopš 1963.gada dzīvojis ASV, Bostonā un Itakā.
Pirmā publikācija – J.V.Gētes dzejoļa „Atkalredzēšanās” atdzejojums žurnālā „Latvju mēnešraksts” (1942, 9.nr.). Sarakstījis raidlugu bērniem „Zaķu gans” (1943, Rīgas radiofonā). Krājumā „Trīs autori” (1950, kopā ar V.Sniķeri un O.Jēgenu) ievietotajai Soduma lirikai raksturīga raupja, kategoriska, beziluzora savas paaudzes traģikas atklāsme, vitāli hedonisks, brīžiem sarkastisks laikmeta un trimdas realitāšu attēlojums. Romānos „Taisām tiltu pār plašu jūru” (1957) un „Lāčplēsis trimdā un varoņu konference” (publicēts fragmentāri periodikā 1960; Latvijā laikrakstā „Literatūra un Māksla”, 1990, 27.X-24.XI) Sodums viens no pirmajiem trimdas literatūrā aizsāka t.s. demitoloģizācijas vilni, ironiski atainojot trimdinieku sadzīvi, viņu ideālu niecīgumu un imitāciju. Latvijā izdotajos romānos „Savai valstij audzināts”, „Taisām tiltu” (abi 1993), „Jauni trimdā” (1997, PBLA Kultūras fonda balva) bez idealizēšanas un ilūzijām tēlota dzīve 20.-30.gadu Latvijā, kara gados un trimdā.
Latviešu prozas attīstībā nozīmīgs ir Soduma tulkotais Dž.Džoisa „Uliss” (1960, Latvijā 1993) ar leksikas un stila novācijām. Romāna „Uliss” meistarīgo tulkojumu 1 100 eksemplāros Zviedrijā izdod Jāņa Abuča apgāds Ziemeļblāzma. Citi tulkojumi: E.Hemingveja „Ardievas ieročiem”, Dž.Hiltona „Ardievu, mister Čips” (abi 1949), H.Heses „Narciss un Zeltamute” (1951), Dž.E.Steinbeka „Par pelēm un cilvēkiem” (1954, kopā ar R.Rīdzinieku).
Soduma literārās apceres publicētas trimdas žurnālā „Ceļa Zīmes” (īpaši 1948-54), laikrakstā „Latvju Ziņas” 40. un 50. gados, pēc tam žurnālā „Jaunā Gaita” (kopš 1955). Latvijas PEN kluba un LaRA biedrs. Latvijā izdoti Kopoti raksti (1.-3. sēj. 2001-03). 2004.gadā saņēmis Kultūras ministrijas balvu par mūža ieguldījumu kultūrā (naudas prēmiju novēlējis lauku bibliotēkām).
2006.gadā Dzintars Sodums atgriezies Latvijā, dzīvojis rakstnieces Noras Ikstenas mājā Ikšķilē, šeit uzrakstījis savu pēdējo darbu „Viņpuse”, kas noslēdza septiņu sējumu kopoto rakstu izdevumu Latvijā. Miris 2008.gada 18.maijā.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga : Zinātne, 2003. 546.lpp.;
Jaunā Gaita, Nr.254, 2008, sept., [48.]lpp.;
Skrube, Astrīda. Dzintars Sodums. Karogs, Nr.5, 2006, maijs, 123.lpp.
Foto: www.diena.lv

Dzintars Sodums OCB novadpētniecības datu bāzē
Dzintara Soduma darbi OCB elektroniskajā katalogā