Eduards Brencēns

Eduards BrencēnsGleznotājs, grafiķis, dekorators Eduards Brencēns dzimis 1885.gada 2.jūlijā Rīgas apriņķa Madlienas pagasta “Kalna Silēnos” zemnieka ģimenē. Brālēns Kārlis Brencēns – gleznotājs. Mācījies Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā (1902-09), ar pārtraukumu pēc pirmā mācību gada, kad strādājis par palīgskolotāju Madlienā; beidzis dekorāciju glezn. nodaļu; pēc tam divus gadus papildinājies stikla glezn. nodaļā pie Kārļa Brencēna. Šajā laikā saņēmis pasūtījumu darināt ilustrācijas brāļu Kaudzīšu romānam „Mērnieku laiki”, kas kļuva par populārāko E.Brencēna darbu (izdots 1913). Vēlākajos gados ilustrējis Apsīšu Jēkaba darbus, J.Janševska romānu „Dzimtene” (1925), A.Deglava stāstu „Vecais pilskungs”, J.Akuratera „Kalpa zēna vasara”, „Latviešu tautas pasakas” un citus.
1.pasaules karam sākoties, iesaukts armijā. Cīnījies dažādās frontēs (1914-17), piedalījies arī Latvijas Brīvības cīņās (kaujās pie Slokas). 1918-19 aktīvi darbojies Valmieras kultūras dzīvē, strādājis par skolotāju (līdz 1921), lasījis lekcijas par mākslu, organizējis izstādes, nodibinājis un vadījis mākslinieku un rakstnieku apvienību „Baltā vārna”. 1921.gadā pārcēlies uz dzīvi Rīgā, strādājis par skolotāju pilsētas 38.pamatskolā. Dzīves pēdējos gadus pavadījis Madonā un Cesvainē.
Izstādēs piedalījies no 1918.gada. Bijis Neatkarīgo mākslinieku vienības biedrs (no 1920). Eksponējis stājgleznas un dekorāciju metus. Glezniecībā pazīstams ar jūtīgi tvertām latviešu sadzīves un darba ainām un veiksmīgi raksturotiem portretiem („1905.gads”, 1919; „Meitenes”, 1924; „Jaunsaimnieks”, 1927; „Sievas portrets” u.c.).
Eduards Brencēns ir viens no latviešu profesionālās scenogrāfijas iedibinātājiem. Ap 1913.gadu sācis gleznot dekorācijas provinces teātriem (Jaunpiebalgā, Skrīveros, Valmierā, Salacā, Secē u.c.). Reizēm pats piedalījies izrādēs. Darinājis arī dekorācijas vairākiem inscenējumiem Nacionālajā teātrī un Nacionālajā operā (1920-26). Eduards Brencēns miris 1929.gada 17.aprīlī Rīgā, apbedīts Matīsa kapos.

Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 1.[sēj.]. A-Kal. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1995. 83.lpp.
Foto no Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas un Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja fonda – Portrets. Eduards Brencēns, profilā līdz krūtīm. [ap 1919.gadu], [Valmiera]. Fotogrāfs: nezināms.

Eduards Brencēns OCB novadpētniecības datu bāzē
Eduards Brencēns OCB elektroniskajā katalogā