Egils PlaudisDzejnieks Egils Plaudis dzimis 1931.gada 15.jūnijā Rīgā rakstnieka Jāņa Plauža ģimenē. Mācījies Rīgas 8. un 9.septiņgadīgajā skolā (1939-44), beidzis Lutriņu septiņgadīgo skolu (1945). Mācījies Rīgas 1.vsk. (1945-49), beidzis Rīgas 18.vsk. (1950) un LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti (1958). Strādājis laikrakstā „Rīgas Balss” par literāro līdzstrādnieku (1957-59). No 1959.gada slimības dēļ algotu darbu nav strādājis. Rakstnieku Savienības biedrs (1969).
Pirmā publikācija – balāde „Triānas dārzniecīte” žurnālā „Karogs” (1957, Nr.12).
Izdoti 9 dzejoļu krājumi: „Padebeši” (1967), „Zaļā krēsla” (1970), „Sāp pavasaris” (1971), „Zili sili zigu zagu augs” (1974), „Izkal putnu” (1978), „Zvani” (1980), „Sudraba māsa, melnā māsa” (1981, izlase), „Lietuvēna spēle” (1984), „Pelnu deja” (1987).
Egils Plaudis ir latviešu romantiskās dzejas tradīcijas turpinātājs un bagātinātājs. Dziļa ir E.Plauža pieķeršanās spāņu kultūrai, kas atplaiksnī viņa dzejas tēlos, panta formās, „duendē” jeb kaislības principā mākslas darba radīšanā. Viņš atdzejojis no spāņu, krievu un gruzīnu valodas. Rakstījis arī prozu, daļa publicēta žurnālos „Karogs” un „Avots” (pārējā nepublicēta). Sarakstījis dažus konceptuālas ievirzes rakstus par literatūru. 2011.gadā izdevniecībā Nordik izdota Egila Plauža dzejas jubilejas izlase.
Precējies, sieva Skaidrīte Plaude. Vasarās dzīvojis arī tēva, Jāņa Plauža mājās „Rītiņos” (Lejas ielā 35) Ikšķilē, kur 11 gadus (no 1973.gada) pastāvējis Jāņa Plauža muzejs. To vadīja Egila Plauža māsa Baiba Plaude.
Egils Plaudis miris 1987.gada 21.novembrī Rīgā, apbedīts Raiņa kapos.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1992. 248.lpp.

Egils Plaudis OCB novadpētniecības datu bāzē
Egils Plaudis OCB elektroniskajā katalogā