Dzejniece Elza Bērziņa dzimusi 1898.gada 4.novembrī Madlienā, zemnieku ģimenē. Skolu apmeklējusi Lielvārdē. Līdz 1949.gadam strādājusi tēva saimniecībā un ierēdnes darbā, vēlāk kolhozā.
Pirmā publikācija – tēlojums “Neļķes zieds” žurnālā “Zeltene” (1927/13). Dzejoļu krājumā “Zilais putns” (1935) romantiska ilgošanās, sapņa un skaistuma idealizēšanas motīvi, kā arī rezignācija par dzīves nepilnībām un traģiku, par laikmetisko virspusību un steigu tradicionālromantiskajā poētikā, dažkārt ar reliģioza pārdzīvojuma nokrāsu. Pēc kara rakstītā dzeja palikusi manuskriptā krājumā “Ikdienība”. Elza Bērziņa mirusi 1980.gada 18.februārī Lielvārdē, turpat apbedīta.

Elza Bērziņa OCB novadpētniecības datu bāzē