Ēriks Drēziņš

Ēriks DrēziņšDzejnieks Ēriks Drēziņš (īstajā vārdā Jānis Tauriņš) dzimis 1914.gada 27.jūlijā Rīgā strādnieku ģimenē. Vēlāk Tauriņu ģimene pārceļas uz Jumpravu. Mācījies Jumpravas pamatskolā, 1932.gadā beidzis Kaibalas pamatskolu. Vasaras aizritējušas gana un kalpa zēna gaitās, savus vērojumus par dabu, darbu, apkārtējiem cilvēkiem viņš iemūžinājis ganuzēna dienasgrāmatā. Būdams Kaibalas skolas skolnieks, J.Tauriņš kopā ar citiem noorganizē skolēnu žurnālu, publicē tajā savus sacerējumus. Pēc pamatskolas beigšanas iestājas Rīgas pilsētas tehnikuma vakara nodaļā. Pa dienu strādā gadījuma darbus, pašmācības ceļā nododas literatūras studijām. Par nelegālās literatūras glabāšanu un izplatīšanu 1935.gadā arestēts. Pēc atbrīvošanas no cietuma 1937.gadā kā politiski neuzticams ieskaitīts armijas darba rotā Daugavpilī. No 1938.gada beigām strādājis gadījuma darbus, vēlāk Finanšu ministrijas jaunbūves kantorī, vienlaikus apmeklējis R.Egles Literatūras studiju. Nodarbības tur vada A.Upīts, A.Čaks, J.Plaudis un citi. R.Egle ieinteresē jauno dzejnieku M.Ļermontova lirikas latviskošanai, J.Plaudis pozitīvi novērtē Jeseņina atdzejojumu. 1940.gadā Ēriks Drēziņš strādā Kaibalas pamatskolā, 1941.gadā viņš ir Jelgavas laikraksta „Zemgales Komunists” lauku nodaļas vadītājs. 1941.gada 29.jūlijā hitlerieši Ēriku Drēziņu arestēja un vēlāk nošāva, apbedīts Biķernieku masu kapos.
Dzejot sācis skolas laikā, pirmie dzejolīši publicēti žurnālā „Latvijas Jaunatne” 1932.gadā. Nozīmīgāka ir dzejoļa „Brīvā elpa” publikācija žurnālā „Atpūta” 1940 (821.nr.). Vairākums dzejoļu no rokrakstiem publicēti pēc nāves krājumā „Sirds liesmās” (1955) un „Gadiem pāri” (1978). 1941.gadā periodikā rakstījis par L.Laicena, J.Niedres, A.Fadejeva, I.Franko, Dž.Londona, R.Oldingtona daiļradi. Atdzejojis M.Ļermontova, A.Bloka, S.Jeseņina dzeju. Latviešu dzejas antoloģijas V sējumā (1976) ievietoti seši viņa dzejoļi. Dienasgrāmatu fragmenti publicēti žurnālā „Karogs” (1964, Nr.8 un 1974, Nr.7).
Sieva Lūcija Tauriņa, meita Solveiga Vārpa.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1992. 86.lpp.;
Drēziņš, Ēriks. Gadiem pāri. Rīga : Liesma, 1978. 3.-[7.]lpp.;
Foto no grāmatas „Gadiem pāri”

Ēriks Drēziņš OCB elektroniskajā katalogā