Ēriks Hānbergs

Ēriks HānbergsRakstnieks, publicists Ēriks Hānbergs dzimis 1933.gada 29.maijā Birzgales pagasta “Rimeņos” lauksaimnieka ģimenē. Mācījies Birzgales pamatskolā, Vecumnieku vidusskolā, Cēsu skolotāju institūtā (1952-54), Liepājas Pedagoģiskajā institūtā (1954-57).
No 1957.gada publicējies Liepājas rajona un republikas presē. Strādājis par literatūras kabineta vadītāju Liepājas Pedagoģiskajā institūtā (1957-58), Liepājas pilsētas un rajona laikrakstu literārais līdzstrādnieks un nodaļu vadītājs (1958-62), laikraksta „Cīņa” korespondents (1962-71) un lauksaimniecības nodaļas vadītājs (1971-88), laikraksta „Neatkarīgā Cīņa” red. Biedrs (1990-98 XII). Žurnālistu savienības biedrs (1959). Rakstnieku savienības biedrs (1978). LPSR N.b. žurnālists (1989). Apbalvots ar P.Stučkas prēmiju par rakstu sēriju „Publicista skatījumā” (1981), LPSR Valsts prēmiju (1987), „Sējēja” prēmiju (1990), Triju Zvaigžņu ordeni (2003).
Pirmā literārā publikācija – garais stāsts „Pirmā grēka līcis” žurnālā „Karogs” 1976 (11.-12.nr., grām. 1977, E.Veidenbauma prēmija 1978). Izdoti stāstu krājumi „Taka rudzu laukā” (1981), „Plikie un pusplikie” (1983), „Biķu alus” (1985), romāni „Kartupeļu stāsti” („Karogs”, 1988, 1-4), „Jaunsaimnieka izpalīdze” (1997), publicistikas grāmatas: „Vīru vakara valodas” (1972), „Ērtas dzīvošanas formula” (1973), „Smaile” (1977), „Nekušinot…” (1982), „Uzrakstīto pārlasot” (1985), „Un atskrēja melns teļš” (1986), „Kukuržņi. Aizmetņi” (1988), „Klētiņa” (1991), „Edgars Liepiņš” (1991, kopā ar Maiju Augstkalnu), autobiogrāfiska grāmata „Mirklīši” (2000), aprakstu krājums „Dziedošie bruņurupuči” (2002), „Janeks uzmeklē Birznieku” (2012), „Labvakar, priekšsēdētāj!”, „Skujiņš Naukšēnos” (abas 2013), stāstu izlase „Mantojuma kumeļš” (2013).
Ēriks Hānbergs rakstījis par lauku dzīvi, prozai raksturīgs spēcīgs dokumentālisms, asu dzīves pretrunu atmaskojums, sulīgs humors, ietilpīgs dialogs. Sarakstījis priekšvārdu E.Līva atmiņu stāstam „Rēta lūpas iekšpusē un…” (1992). Kopā ar Andri Jakubānu iedibinājis grāmatu sēriju „Jakubāna un Hānberga bibliotēka”. Kopā ar Aivaru Berķi un Dainu Bruņinieci apmeklējis ap 500 lauku sētu un ar 100 labākajām iepazīstina grāmatā „100 lauku sētas Latvijā” (2007). 2004.gadā kopā ar Jāni Ķuzuli Rīgas Latviešu biedrības namā tiek dibināts Omulības klubiņš, lai caur humoru uzturētu un vairotu cilvēkos optimismu, bet sadarbībā ar izdevniecību „Jumava” tapušas grāmatas „Omulības” (2003) un „Jaušības un nejaušības” (2008). Ē.Hānbergs ir domnieks Rīgas latviešu biedrībā, darbojas AKKA/LAA biedrības padomē, ir Ordeņu kapitula loceklis.
2013.gadā izdota Andžila Remesa grāmata par Ēriku Hānbergu „Nezināmais Hānbergs”.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga : Zinātne, 2003. 235.lpp.;
Strautiņš, Raitis, Zirnis, Egīls. Hānbergs dodas Ulmaņlaikos. Diena, Nr.126, 2012, 29.jūn., 24.-[29.]lpp.
Foto: www.lu.lv

Ēriks Hānbergs OCB novadpētniecības datu bāzē
Ēriks Hānbergs OCB elektroniskajā katalogā