Irēna Bužinska

irena-buzinskaMākslas zinātniece Irēna Bužinska dzimusi 1955.gada 9.martā Ogres rajona Madlienas ciemā skolotāju ģimenē. Beigusi LVMA Mākslas vēstures un teorijas nodaļu (1979); diplomdarbs – „Latviešu padomju portretu glezniecības kolekcija Mākslas muzejā” (vad. E.Kļaviņš). Mākslas maģistre (1996). Publicējas kopš 1977.gada. Mākslinieku Savienības biedre kopš 1987.gada. Strādājusi Jūrmalas 4.vidusskolā par mākslas vēstures skolotāju (1975-78), Latvijas mākslas muzeju apvienībā par Mākslas muzeja zinātnisko līdzstrādnieci, T.Zaļkalna memoriālā muzeja vadītāju, jaunāko zinātnisko līdzstrādnieci (kopš 1977). Periodikā (laikrakstā „Literatūra un Māksla”, žurnālos „Даугава”, „Liesma”, „Skola un Ģimene”) rakstījusi galvenokārt par jauno mākslinieku un grafikas izstādēm. Specializējusies 20.gadsimta mākslas izpētē. Kopš 1989.gada organizē „Matveja lasījumus”, piesaistot arī citu valstu mākslas vēsturniekus ( sastādījusi un izdevusi „Matveja lasījumu” referātu un materiālu krājumu). Bijusi vairāku mākslas izstāžu kuratore.

Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 1.[sēj.]. A-Kal. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1995. [96].lpp. ;
Latvijas Enciklopēdija. 1.sēj. A-Cēsu. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002. 853.lpp.
Foto: www.linkedin.com

Irēna Bužinska OCB novadpētniecības datu bāzē
Irēna Bužinska OCB elektroniskajā katalogā