Jānis Ozoliņš

Ādas apdares mākslinieks Jānis Ozoliņš dzimis 1915.gada 8.februārī Rīgas apriņķa Zaubes pagastā (tagad. Taurupe) laukstrādnieka ģimenē.
1939. gadā beidzis Rīgas valsts mākslas amatniecības skolas Ādas darbu un grāmatsiešanas nodaļu. Strādājis šajā skolā par skolotāju (1939-1942, 1945-1946). No 1942. gada Mākslinieku Savienības biedrs. Aktīva radošā darbība galvenokārt 40.-60. gados. Piedalījies izstādēs, izpildījis valsts un dažādu organizāciju pasūtījumus – adreses, albumus, goda grāmatas, viesu grāmatas. Sarakstījis nodaļu „Ādas plastika” grāmatai „Latviešu padomju lietišķā māksla” (1960). Miris 1967.gada 9.jūnijā Rīgā.

Māksla un arhitektūra biogrāfijās. – Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1996. – 2.sēj., 158.lpp.