Kārlis Brencēns

karlis-brencensGleznotājs, vitrāžists Kārlis Brencēns dzimis 1879.gada 6.maijā Rīgas apriņķa Madlienas pagasta “Būmaņos” zemkopja un amatnieka ģimenē. Brālēns Eduards Brencēns – gleznotājs. Beidzis Štiglica Centr. tehn. zīmēšanas skolu Pēterburgā (1903). Bijis mākslinieku apvienības „Rūķis” biedrs. Profesionālo izglītību pilnveidojis F.Godēna stikla glezn. darbnīcā Parīzē (1904-07), klausījies anatomijas kursu Parīzes MA un mākslas vēstures lekcijas Luvras mākslas skolā. Apceļojis visu Franciju, studiju nolūkā apmeklējis arī Angliju, Holandi, Spāniju, Vāciju. No 1907. līdz 1920.gadam strādājis Štiglica Centr. tehn. zīmēšanas skolas paša izveidotajā stikla apgleznošanas un vitrāžas darbnīcā.
1920.gadā atgriezies Latvijā. Bijis Cēsu valsts arodskolas mākslas nodaļas vadītājs (1921-24). No 1923.gada strādājis LMA , no 1947.gada – profesors. Izstādēs piedalījies no 1902.gada; personālizstādes Parīzē (1906), Cēsīs (1922), Rīgā (1924), piemiņas izstāde Rīgā (1979, kopā ar A.Štrālu, I.Zeberiņu, A.Dzeni), Madlienā (1979). Mākslinieku apvienības „Sadarbs” biedrs (1924-39), Mākslinieku Savienības biedrs no 1944.gada.
Gleznojis galvenokārt portretus, aktus, klusās dabas. Centies atjaunot senās glezniecības amata tradīcijas, īpašu uzmanību veltījot attieksmei pret gaismojumu un formu. Viens no konsekventākajiem sava laika gleznošanas tehnoloģiskā procesa pētniekiem un kopējiem praktiskā darbībā. Darinājis daudzus stikla gleznojumus Pēterburgā, vitrāžas „Gailis sniegā” (1903), „Krišjānis Valdemārs” (ap 1912, tag.Tērbatas ielā 14), „Gaismas pils” un „Lāčplēsis” (1930, Benjamiņu namam Rīgā), vairākus darbus Maskavas metropolitēnam. Daudz rakstījis periodikā, ievērojamākās grāmatas: „Ģeometriskais zīmējums” (1924), „Kā vecie lielmeistari darināja savas gleznas” (1938), tulkojis Čenīno Čenīni darbu „Grāmata par mākslu”.
Miris 1951.gada 30.aprīlī Rīgā.

Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 1.[sēj.]. A-Kal. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1995. 83.-84.lpp.
http://www.makslasvesture.lv/Karlis_brencens

Foto: www.makslasvesture.lv

Kārlis Brencēns OCB novadpētniecības datu bāzē
Kārlis Brencēns OCB elektroniskajā katalogā