Kārlis Grigulis

Kārlis GrigulisRakstnieks, ornitologs Kārlis Grigulis dzimis 1884.gada 16.februārī Ilūkstes apriņķa Salienas pagasta Lielbornes muižā rentnieka Mārtiņa un Lotes Griguļu ģimenē kā piektais bērns. No 1897. līdz 1924.gadam ar ģimeni dzīvojis Krievijā, Omskas apgabala Saltikovas ciema latviešu kolonijā. Izglītību ieguvis galvenokārt pašmācības ceļā. No 1906. līdz 1909.gadam dienējis obligātajā cara karadienestā Harbinas pilsētā Mandžūrijā, tur spēlējis orķestrī un apguvis arī diriģēšanas prasmi. Atgriežoties Saltikovā, K.Grigulis strādājis par latviešu valodas un dziedāšanas skolotāju. Tur vadījis jauniešu un Omskas Dziedāšanas biedrības latviešu kori. No 1905.gada Latvijas laikrakstiem „Apskats”, „Balss” un citiem iesūtījis dzejoļus un rakstus par latviešu izceļotāju dzīvi. Omskā Kārlis Grigulis beidzis dažādus kursus, strādājis arī par grāmatvedi un mērnieku. Piedalījies M.Siliņa ģeogrāfiskās un etnogrāfiskās kartes sastādīšanā, sniedzot ziņas par latviešu kolonijām Krievijā. Veikdams topogrāfa pienākumus, arvien vairāk iedziļinājies putnu dzīvē un veicis nopietnus zinātniskus novērojumus.
Kopā ar sievu Aleksandru un divām meitiņām Latvijā atgriezies 1924.gadā, līdzi atvezdams lielu Sibīrijas putnu kolekciju. Strādājis Skolu muzejā (1925-41), Dabas muzejā par zinātnisko līdzstrādnieku (1941-50). Teorētiskās zināšanas papildinājis Latvijas Universitātē kā brīvklausītājs apmeklējot docenta Nikolaja Tranzē lekcijas ornitoloģijā. Kārļa Griguļa zinātniskās un literārās intereses saistītas ar putnu dzīvi. Gadu desmitiem rakstījis populārzinātniskus rakstus un aprakstus, septiņdesmit gadu vecumā, Elīnas Zālītes iedrošināts, debitējis daiļliteratūrā.
Savus vērojumus aprakstījis brošūru sērijās „Dzimtenes putnu valstībā” (1934-38), „Kādi putni dzīvo Latvijā” (1936), grāmatās „Putnu novērošana dabā” (1952), „Vāverīte, baltastīte” (1954, kopā ar E.Zālīti), „Spārnotie meistari” (1955), „Zīlītes pirmā dziesma” (1957), „Čivulītes īstās mājas” (1958), „Medņa sieva Raibīte” (1961, abas pēdējās kopā ar M.Bendrupi), „Lielais Tlitlis un mazie snibīši” (1959), „Putnu grāmata” (1964), „Āķīgais putns”, „Libellula un Kvadrimakulata” (abas 1967), „Liepkalna mežā” (1969), „Zīlītes dziesma” (1974), „Kā es mācījos putnu valodu” (1984). Sastādījis tautas dziesmu izlasi bērniem „Zīlīte, žubīte, kur tavi bērni?” (1959).
Lielvārde par Kārļa Griguļa dzīvesvietu kļuva 1929.gadā. 1971.gadā kopā ar Lielvārdes vidusskolas jaunajiem naturālistiem un skolotāju Regīnu Gribusti tika ierīkota putnu novērošanas stacija. Bērni ar lielu aizrautību klausījās Griguļtēva stāstos un mācījās novērot dabu un putnus, viņš bija biežs un gaidīts viesis skolās. Šajā laikā uzņemta filma par Kārli Griguli „Mūža aicinājums”. Ar viņa meitas Valentīnas Jakaites un Latvijas Ornitoloģijas biedrības atbalstu 1997.gadā skolas saņēma audiokasetes „Skaisti dziedi lakstīgala” ar K.Griguļa tekstu un viņa atdarinātām 25 putnu balsīm.
Kārļa Griguļa darbu Dabas muzejā turpināja zoologi Igors Stolbovs, Maija Purvišķe, Jānis Brikmanis, Agris Strazds, Rolands Lebuss, Dmitrijs Boiko. Par nopelniem dabas pētīšanā un popularizēšanā Kārlim Grigulim piešķirts Nopelniem bagātā kultūras darbinieka nosaukums.
Kārlis Grigulis miris 1972.gada 12.jūlijā, apbedīts Rīgā, Meža kapos.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1992. 118.lpp. ;
Eipure, Māra. Nepraktiskais latvietis Kārlis Grigulis. Ogres Vēstis, 2004, 12., 13.marts ;
OCB novadpētniecības materiāli
Foto: http://www.bildarchivaustria.at

Kārlis Grigulis OCB novadpētniecības datu bāzē
Kārļa Griguļa darbi OCB elektroniskajā katalogā