Milda PaulaTulkotāja Milda Paula (dzimusi Baltiņa) dzimusi 1908.gada 24.martā Meņģeles pagasta Katriņā. Mācījusies Rīgas 4.vidusskolā, studējusi baltu filoloģiju LU (1929-34). Strādājusi Jaunatnes pētīšanas institūtā par psihotehniķi (1931-1934), Izglītības darbinieku arodbiedrības republikāniskajā komitejā par kultūras daļas vadītāju (1944-46), LVI (vēlāk izdevniecība „Liesma”) Jaunatnes un bērnu literatūras redakcijā par redaktori (1946-74). Tulkojusi no krievu valodas.
Pirmais publicētais tulkojums – A.Gaidara „Čuks un Geks” (1947). Citi tulkojumi: K.Ušinska „Stāsti un pasakas” (1948), M.Prišvina „Saules noliktava” (1949), „Zeltainā nora” (1957, kopā ar J.Vanagu), M.Gorkija „Māte” (1955), R.Fraermana „Zelta rudzpuķīte” (1966), A.Grīna izlase „Zaigojošā pasaule” (1972, kopā ar S.Cepurnieci), A.Ļihanova „Golgāta” (1986) u.c.
Milda Paula mirusi 1990.gada 27.aprīlī, apbedīta Meža kapos.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1992. 241.lpp.
Foto no Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas un Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja fonda -Milda Paula darba vietā. 1947. gada augusts, VAPP Jaunatnes un bērnu literatūras redakcija, Rīga. Fotogrāfs: nezināms.

Milda Paula OCB novadpētniecības datu bāzē
Milda Paula OCB elektroniskajā katalogā