Nikolajs Kalniņš

Nikolajs KalniņšRakstnieks Nikolajs Kalniņš dzimis 1911.gada 18.maijā Kastrānes pagasta “Vecmazmiķeļos” rentnieka ģimenē. Mācījies Kastrānes pamatskolā, Suntažu pamatskolā, beidzis Rīgas skolotāju institūtu (1933). Strādājis par skolotāju bērnu patversmē Rīgā, skolotāju institīta parauga pamatskolā, Rīgas 8.pamatskolā. Studējis baltu filoloģiju Latvijas Universitātē.
1944.gadā emigrējis uz Vāciju, strādājis par latviešu valodas skolotāju Fuldas latviešu ģimnāzijā. 1949.gadā pārcēlies uz ASV. Sākumā strādājis fizisku darbu, tad par tehnisko zīmētāju, Fordema universitātes bibliotēkā, kā arī par latviešu valodas skolotāju Bronksas latviešu vidusskolā Ņujorkā.
Pirmā publikācija – dzejolis „Saules sirds” laikrakstā „Jaunākās Ziņas” (1931.gada 3.septembrī). Dzejoļu krājumiem „Bajāra dziesmas” (1946), „Tēvzeme” (1971) raksturīga etnogrāfiskās latviešu lauku sētas, vēsturisku notikumu, dabas reāliju poetizācija. Korāļi un dzejoļi apkopoti krājumā „Dieva sliekšņi” (1997, K.Gopera fonda balva literatūrā 1998). Lugas, dzejoļi un īsproza bērniem izdota grāmatās „Rūķu telefons” (1936), „Kūleņu metēji” (1937), „Skolas bērni” (1938), „Bērni strādā” (1946), „Anitas stāsti”, „Rotaļas negaisā” (abas 1953), „Labākā dāvana” (1975).
Sarakstījis ap 20 radiolugu bērniem. Publicējis jaunatnes romānus „Rijas zēnu rota” (1956), „Ciems uz riteņiem” (1959). Sarakstījis dziesmuspēli „Masku balle Vējakalnā” (1982). Autobiogrāfijas dominante, plašs laikmeta faktu un noskaņas materiāls ir romānu triloģijā par mācību gadiem un skolotāja gaitām – „Laipu licēji” (1965), „Tikai saulei nav ēnu” (1972, K.Barona prēmija 1974), „Cēsis nav Rīga” (1981). Romāns „Mākoņu stūmēji” (1990).
Kopā ar L.Bērziņu sastādījis lasāmgrāmatu pamatskolai „Tēvu valoda” (1941), kopā ar J.A.Jansonu – tautasdziesmu izlasi „Sidraba vītols” (1942). Nikolaja Kalniņa humoreskas apkopotas krājumā „Dāvis Dievputniņš” (1983). Periodikā publicējis apceres par latviešu rakstniekiem L.Bērziņu, V.Veldri, E.Ardensu u.c.
1996.gadā N.Kalniņam piešķirta pirmā L.Bērziņa prēmija (1994) par nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā Latvijā visas pedagoģiskās darbības periodā. Dzejoļu izlase „Atbalsu atbalsis” izdota Latvijā 1996.gadā.
Nikolajs Kalniņš miris 2001.gada 20.februārī Ņujorkā, ASV.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga : Zinātne, 2003. 278.-279.lpp.
Foto: Jaunā Gaita, Nr. 225, 2001, jūnijs

Nikolajs Kalniņš OCB novadpētniecības datu bāzē
Nikolajs Kalniņš OCB elektroniskajā katalogā