Kultūras darbinieks Vairis Ceimers dzimis 1935.gada 1.februārī Lubānā. Beidzis LVU Ekonomikas un juridisko fakultāti (1958). Latviešu deju horeogrāfiju apguvis H.Sūnas vadībā. Dejojis tautas deju ansamblī „Dancis”. 1965.gadā izveidojis deju kolektīvu „Lāčplēsis”. 1975.gadā par augstu māksliniecisko sasniegumu un rosīgu koncertdarbību kolektīvs saņem Tautas deju ansambļa nosaukumu, Vairis Ceimers bijis tā vadītājs līdz 1994.gadam. 1978-93 Ogres rajona deju kolektīvu virsvadītājs. LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks (1981). Vairis Ceimers miris 1994.gada 13.jūnijā.

Latvijas enciklopēdija. 1.sēj. A-Cēsu. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002. 861.lpp. ;

Vairis Ceimers OCB novadpētniecības datu bāzē