skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001

Igauņi lepojas ar sakārtotām bibliotēku telpām

Septembra sākumā Ogres Centrālā bibliotēkā viesojās kolēģi no Pilvas novada Igaunijā – bibliotekāri un tautas namu darbinieki.
Gan Latvijas, gan Igaunijas bibliotēkas vieno galvenā funkcija – nodrošināt iedzīvotājiem pieeju gan drukātajiem, gan elektroniskajiem bibliotēkas krājumiem. Būtiskākās atšķirības ir finansēšanas modelī.

Pirmkārt, bibliotēkas Latvijā tiek finansētas no pašvaldības budžeta – gan administrācijas izdevumi, kad krājumu iegāde. Ar valsts finansējumu tiek iegādāti grāmatu komplekti Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijām. Savukārt Igaunijas bibliotēkas līdz ar pašvaldības dotācijām saņem ļoti lielu atbalstu ir no valsts – uz katru pašvaldības iedzīvotāju krājuma iegādei (grāmatām, žurnāliem, CD, DVD u.c.) tiek piešķirti 3 EUR.

Salīdzinājumam Latvijā, Ogrē – iedzīvotāju skaits uz 2015. gada 1. janvāri ir 25,7 tūkstoši. Pašvaldības finansējums OCB krājuma iegādei 17,6 tūkstoši EUR.

Otrkārt, atšķiras bibliotekāru atalgojuma modelis. Piemēram, tos Igaunijas pašvaldību bibliotekārus, kuri pilda reģiona bibliotēkas funkciju, atalgo valsts. Bet tos darbiniekus, kuri strādā ar pilsētas iedzīvotājiem, atalgo pašvaldības. Latvijā, pamatojoties uz novadu pašvaldību savstarpējiem līgumiem, ir piemaksas atsevišķiem darbiniekiem, kuri pilda reģiona funkcijas.

Tikšanās laikā Igaunijas kolēģi atzina, ka liels ieguvums ir sakārtotā bibliotēku infrastruktūra. Telpas renovētas un pielāgotas jau 90. gados, tagad jāplāno nākamo posmu – ēku atjaunošanu un pilnveidošanu.

Gan Igaunijas, gan Latvijas bibliotekāri piedalās semināros, profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienos. Piemēram, Igaunijas kolēģu viesošanos Latvijā līdzfinansēja Igaunijas Kultūrkapitāla fonds.

OCB Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Gaļina Sabļina: „Igaunijas kolēģus ieinteresēja darbs ar vecākās paaudzes bibliotēkas lietotājiem. Jau vairākus gadus Ogres bibliotēkas darbinieces apmāca seniorus pirmajos soļos darbā ar datoru un internetu. Nodarbības ir labi apmeklētas un oktobrī mācīties sāks jauna grupa.”

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā Igaunijas kolēģi viesojās arī Ogres Mākslas skolā, Ķeipenes bibliotēkā, Tautas namā un Kino muzejā.

Back To Top
×Close search
Search