Ogres dzejnieku apvienībai – 10 gadi

Dzejas dienas Latvijā tiek atzīmētas jau vairāk kā pusgadsimtu. Šogad nozīmīga gadskārta ne tikai Rainim un Aspazijai, bet arī Ogres literāri radošajai apvienībai „Sirdsdoma”. Pirmā desmitgade aizvadīta vietā, kur meklējami apvienības pirmsākumi – Ogres Centrālajā bibliotēkā.

Apvienībā aktīvi darbojas 18 dzejnieki, kurus kopā satur, iedvesmo un koordinē Ilga Rēdmane. Par radošo darbu un ieguldījumu kultūras dzīves attīstīšanā, viņa saņēmusi Ogres Goda pilsoņa titulu un pašvaldības atzinību.

Runājot par „Sirdsdomas” atskaites punktiem, apvienības dalībnieki norāda uz grāmatām – desmit gadu laikā izdoti 27 kopkrājumi. Pēdējā kopkrājumā, kas veltīts apvienības
desmitgadei, atrodami 23 autoru dzejas un prozas darbi.
„Sirdsdomas” pateicības saņēma Ogres Centrālā bibliotēka, Ogres Kultūras centrs, Ogres latviešu biedrība, laikraksts „Ogres Vēstis Visiem” un Ogres novada pašvaldība, kas vērsās pie dzejniekiem ar vēl nebijušu piedāvājumu.

Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs Artūrs Mangulis: „Madlienā top skaists projekts – Latvijas centrālā ozolu birzs. Tā būs dāvana Latvijai 100 gadskārtā 2018. gadā. Saistībā ar to esam domājuši izveidot īpašu literāru darbu, varbūt mūziklu. Ir vajadzīgs librets ar nosaukumu „Ozolbirzs stāsts”. Ja kādam rodas iedvesma, varat aicināt draugus un radus kopā, un uzrakstīt dziesmām tekstus. Ja top kāds atbilstošs dzejolis, iekļausim to libretā. Ja kādam ir idejas, gaidīsim.”

Dzejas dienas šogad izskanēja Ogres dzelzceļa stacijā. Ogres bibliotēka, atsaucoties Tukuma Literātu apvienības aicinājumam, iesaistījās akcijā „Sirds uz perona”. Skanēja „Sirdsdomiešu” dzeja, muzikālie priekšnesumi kopā ar Ronaldu Loginu, Daci Priedoliņu, Ķeguma Tautasnama un Ogres Bērnu un Jauniešu centra ģitāristiem.

Apvienība „Sirdsdoma” turpina iesākto darbu un gaida jaunus dalībniekus!