Pieredzes apmaiņas brauciens

Š.g.28.jūlijā devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas rajona publiskajām bibliotēkām. Apmeklējām Madonas rajona, Cesvaines pilsētas, Dzelzavas, Bērzaunes un Vestienas pagastu bibliotēkas. 

Apskatījām šo bibliotēku telpas, iepazināmies ar tur veikto darbu, kā arī ar ļoti jaukajām entuziastēm – Madonas rajona kolēģēm. Ikviens brauciena dalībnieks ieguva jaunu informāciju un idejas savam darbam.

Viesojāmies arī ievērojamā keramiķa Jāņa Seiksta mājās Madonā. Apskatījām Cesvaines pili un baznīcu un priecājāmies par lielisko, ezeriem un skaistām ainavām bagāto Vestienas pagasta dabu.

Esam pateicīgi Madonas rajona bibliotēkas direktores vietniecei Daigai Puķītei par lieliski noorganizēto brauciena maršrutu un interesanto stāstījumu!

Leave a Comment