Septembris – Dzejas mēnesis

Septembrī dzejas klātbūtne katrā bibiotēkā īpaši jūtama – ar izstādēm, tematiskiem pasākumiem, tikšanās reizēm, sarunām.

SEPTEMBRIS – DZEJAS MĒNESIS OGRES RAJONA BIBLIOTĒKĀS (2005.)

Ogres Centrālajā bibliotēkā – literatūras izstāde novadnieku, latviešu kultūras dižgaru jubilejām: Sudrabu Edžum – 145 Auseklim – 155 
23.septembrī pl. 17 dzejdaru un dzejas cienītāju tikšanās.
Rembates bibliotēkā – izstāde Rainim – 140 ; izstāde “Jaunākās dzeju grāmatiņas bērniem”
Kornēlijai Apškrūmas dzejas pēcpusdiena.
Lēdmanes bibliotēkā – Cikla “Sarunas ar novadniekiem” 5. tikšanās ar novadnieku aktieri un dziedātāju, jubilāru Paulu Butkeviču 9.septembrī pl. 19
Ogresgala bibliotēkā – literatūras izstāde “Rudenīgas noskaņas dzejā”
Taurupes bibliotēkā – izstāde, veltīta novadnieku dzejnieku Toma Treiberga un Ulda Prancāna daiļradei.
Meņģelē – 9.septembrī pl.13 Sudrabu Edžus muzejā ievērojamā literāta 145.jubilejas un muzeja darbības 20. gadskārtas svinības. Dzeju skandēs jaunie vietējie dzejnieki.
Lāčplēša bibliotēkā – tematiska pēcpusdiena ”Rit dzejas kamolītis…” , un dzejas kamolīti ritinās bibliotēkas vismazākie apmeklētāji.
Lauberes bibliotēkā – 19. septembrī pl.10 tikšanās ar skolotājas, dzejnieces Ligitas Krūmiņas dzeju.
Ķeipenes bibliotēkā – Pārdomas, lasot Mārtiņa Freimaņa “Zālīte truša dvēselei”. Saruna par dzeju un dzīvi ar “Bērnu žūrijas” dalībniekiem.
Ķeguma bibliotēkā – Grāmatu draugu kluba “Doma” pirmā šīrudens tikšanās ar dzejnieku, atkal ķegumieti, Jāzepu Osmani. 
Suntažu bibliotēkā – bibliotēkas vadītājas un dzejnieces Ausmas Gailītes dzejas darbu izstāde.
Madlienas bibliotēkā – Rainim – 140, “Dzejnieku jaunākais devums”

Leave a Comment