Izstāde “Ielūdz mūsu sētas bērni”

Veltīta rakstnieces Zentas Ērgles 85 gadu jubilejas atcerei un grāmatas „Mūsu sētas bērni” pirmpublicējuma 50.gadadienai

18.04 – 15.05.2006
Ogres centrālās bibliotēkas pasākumu zālē

Šī ir ceļojošā izstāde, kuras atklāšana notika 17.02.2006. Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Bērnu literatūras centrā. Materiālus tai savācis un apkopojis Artis Ērglis, rakstnieces Z.Ērgles mazdēls. 

Tagad izstāde uzsākusi savu ceļojumu pa Latviju. Mūsu vidējā paaudze ir tā, kura atcerēsies savu bērnības grāmatu „Mūsu sētas bērni”, arī bērniem būs interesanti apskatīt daudzās rakstnieces grāmatas un to tulkojumus, no kuriem daudzi jau vairs nav mūsu bibliotēku plauktos, jo nav izturējuši daudzo lasītāju pieprasījumu un ir laika gaitā nolietojušies. 

Šajā izstādē iepazīsimies ar Z.Ērgli ne tikai kā rakstnieci, bet arī interesantu personību, jo otra mīlestība pēc rakstniecības, viņai bija arhitektūra. Vēl tagad lielākā daļa ielu Ikšķilē nes viņas dotos nosaukumus. Viņa izveidojusi atsevišķus ielu grupējumus ar puķu, koku un augļu nosaukumiem. 

Bērniem īpaši interesanti būs apskatīt ceļojumos iegūtos amuletus, gliemežvākus, rakstnieces seno radioaparātu, pulksteni un krēslu, kuru rakstniecei 50.gadu jubilejā dāvinājusi Rakstnieku Savienība, uz tā varēs apsēsties katrs, kuram būs kāds viņa jaunrades darbiņš – dzejolis, stāstiņš.

Rakstniece ir cienīta un mīlēta, to pierāda daudzās vēstules no viņas fanu klubiem, kuri bija visā Latvijā. Mūsu rajona iedzīvotājiem interesanti apskatīt Taurupes vidusskolas vēstuli, kuru Z.Ērgle saņēmusi 60 gadu jubilejā.

Leave a Comment