17.-23.aprīlis BIBLIOTĒKU NEDĒĻA

* ”Iepazīsti datu bāzes!” – bibliotēkas lietotāju iepazīstināšana ar bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantošanas iespējām, plkst.12.00-17.00 

* 19.aprīlī, plkst. 10.00 – datu bāzes “Lursoft” piedāvājumu demonstrācija

* Paplašinātas informācijas sniegšana par Eiropas Savienību. Iepazīstināšana ar interneta resursiem par ES. Informācijas iespiedmateriālu par ES piedāvājums 

* “Laimīgais brīdis!” – iespēja visas nedēļas garumā pusstundu dienā izmantot internetu bez maksas 

* 28.aprīlī, plkst. 16.00 – “Zaļās aktivitātes”. Žurnāla “Vides Vēstis” veidotāju Anitras Toomas un Ģirta Strazdiņa viesošanās bibliotēkā. Stāstījumi un demonstrējumi par “zaļo patēriņu” un “zaļajām aktivitātēm”. Tādu mūsu dzīvē svarīgo jautājumu apskats, kā pārtika, kosmētika, higiēnas preces un daudzi citi.

Leave a Comment