23.-27.aprīlis BIBLIOTĒKU NEDĒĻA

Ogres CB:

* ”Iepazīsti datu bāzes!” – bibliotēkas lietotāju iepazīstināšana ar bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantošanas iespējām (12.00-17.00);
* datu bāzes “Lursoft” piedāvājumu demonstrācija (24.apr.,11.00- 12.00);
* Paplašinātas informācijas sniegšana par Eiropas Savienību. Iepazīstināšana ar interneta resursiem par ES. Informācijas iespiedmateriālu par ES piedāvājums;
* grāmatas “100 lauku sētas Latvijā” atvēršanas svētki Ogrē: tikšanās ar autoriem A.Berķi, D.Bruņinieci un Ē.Hānbergu (24.aprīlī plkst.17.00);
* Netradicionālās ārstēšanās speciālistes – praktiķes Ineses Ziņģītes tikšanās ar ogrēniešiem 25.apr. plkst.17.00.

Ikšķile:
* izstāde veltīta A.S.Gailītes daiļradei;
* informācijas nedēļa ”Datu bāzes Ikšķiles NCB” : 23.-28.04.;
* tikšanās ar rakstnieci A.S.Gailīti 26.04. pl.15.00 Ikšķiles NCB
* bērnu zīmējumu izstāde” Krāsojam pavasari!”
* konkurss lasītājiem

Birzgale: 
* tikšanās ar pagasta deputātiem;
* tematisks pasākums “Saules loks” (b/d “Birztaliņa” vecākajai grupai):
Aprīlis – Sulu mēnesis
Jaunākās bērnu literatūras apskats
Lieldienu laiks
Putnu dienas

Tome:
* bibliotekārā stunda 8.kl.skol.”Vēstureun sabiedriska satura literatūra” ;
* bibliotekārā stunda 9.kl.skol.”Valodniecība un literatūras zinātne”;
* Bibliotēkas padomes tikšanās( 26.04.07.);
* bibliotēku nedēļas pasākums 9.kl.skol. u.c. interesentiem- P.Rozīša grāmatas „divas sejas. Uguns ceļi” bibliogrāfisks apskats un fragmentu lasījumi (26.04.07.)

Laubere: 
* pa klasēm – „Iepazīsim Interneta resursus”,
* pieaugušajiem – individuālas konsultācijas informācijas meklēšanā Internetā

Ķegums:
* novada bibliotēku darbinieku tikšanās ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāju un Ogres CB vadību, lai pārrunātu bibliotēku darba problēmas un attīstības perspektīvas.
* Bērnu zīmējumu konkurss „Mana mīļākā grāmata”
* Tiks veikta lasītāju aptauja, lai izzinātu, kā lasītāji vērtē bibliotēkas sniegtos pakalpojumus.
* Sadarbībā ar vietējo mākslinieku Pāvelu Develu izstrādāt Ķeguma pilsētas bibliotēkas logo.

Mazozoli:
* tikšanās ar deputātiem par bibliotēkas gatavošanos akreditācijai;
* bērnu zīmējumu izstāde „Mana mīļākā grāmata”;
* informācija iedzīvotājiem par jaunumiem bibliotēkā ar vietējās avīzes starpniecību.

Madliena: 
* Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (no 16.aprīļa)
* Bibliotēkas parādnieki parādus var nokārtot bez soda naudas (visu nedēļu).
* „Jauno grāmatu izstāde” (visu nedēļu)
* Ekskursija – bibliotekārā stunda „Iepazīsim bibliotēku” 1.kl. skolēniem un bērnudārza audzēkņiem (visu nedēļu)
* Skaistākās bērnu grāmatas (visu nedēļu)

Jumprava:
* literatūras izstāde “Šos darbus bija aizliegts lasīt” (P.Rozītis, V.Strēlerte, R.Valdess)

Krape:
* tikšanās ar pagasta deputātiem;
* viktorīna “Vai Tu atpazīsti?” (jaunāko klašu skolēniem)

Taurupe: 
* Taurupes pagasta bibliotēkā 2006.gadā projektos un dāvinājumos iegūto grāmatu izstāde “Grāmatas ir īsta, patiesa vērtība”;
* Taurupes novadniekam, izcilajam gleznotājam V.Purvītim – 135;
* E-pasaule Taurupes pagasta bibliotēkā

Ķeipene:
* literatūras izstāde “Francijas pavasara vēsmas: iepazīsim franču rakstnieku darbus”;
* literatūras apskats “Jaunas grāmatas, jauni vārdi – izlasīsim!”;
* Bērnu žūrujas dalībnieku un aktīvāko lasītāju ekskursija uz Latvijas radio, Literatūras un teātra muzejiem.

Lielvārde (Pieaugušo nodaļā):
* izstādes “Aizliegtās grāmatas atgriežas bibliotēku plauktos”;
* “Bila un Melindas Geitsu fonda projekts Latvijā”;
* “Lietotājiem noderīgas Interneta adreses”
* Lielvārdes pilsētas bibliotekāru tikšanās ar Lielvārdes skolu bibliotekārēm (25.aprīlī)
* tikšanās ar grāmatas “Jersikas Derība” autori Frančesku Elitu Cimari;
* tikšanās ar vēstures zinātņu doktoru Aināru Lerhi – grāmatas “Latvijas Republikas ārlietu dienests 1918-1941” autoru
* Visi tiek aicināti nokārtot parādus bez soda naudas!

(Bērnu nodaļā):
* izstāde “Aprīlis – bērnu literatūras mēnesis” (jaunākās grāmatas, 2006.gada godalgotās grāmatas, autori, mākslinieki, lasītākās grāmatas);
* izstāde “Ilzei Indrānei – 80”;
* aicinām ciemos skolu 1.klašu skolēnus, iepazīties ar bibliotēku;
* viktorīna par bibliotēku un grāmatām;
* raibas krustvārdu mīklas par grāmatām un literāro darbu varoņiem

Tīnūži:
* „Lasīsim dedzinātās un aizliegtās grāmatas!”:
* Iekārtot izstādi un iepazīstināt ar rakstniekiem: Valdu Moru, Pāvilu Rozīti, Albertu Sprūdžu, Veroniku Strēlerti, Rihardu Valdesu.
* Pārrunāt ģimeņu izglītības un atbalsta grupā.
* „Iepazīsti datubāzes”:
– „Meklē un atrodi atbildes datubāzēs” – konkurss bibliotēkas apmeklētājiem;
* Izlikt informatīvu aicinājumu apmeklēt bibliotēku un izmantot bezmaksas internetu.

Ogresgals:
* izstāde „Iepazīsties – 20. gadsimta sākumā izdotās grāmatas” – (jauniešiem un pieaugušajiem) 23.aprīlis – 5.maijs;
* skolēnu veidota izstāde „Iesaku izlasīt!” – (skolēniem) 23.aprīlis – 5.maijs;
* izstāde „Jaunie talanti mūsu pagastā” – 23.aprīlis – 23.maijs;
* pasākums: „Atmiņas 50 gadu garumā” (par Ogres DIS) – (vecāko klašu skolēniem ,viņu vecākiem un vecvecākiem) (26.aprīlī);
* pasākums: „Uzmini manu mīklu!” – (1.– 3.klašu skolēniem) 27.aprīlī;
* grāmatu kastes „Nejauši paņemtā literatūra no bibliotēkas!” – (skolēniem) 23.aprīlis – 5.maijs

Leave a Comment