Sākas apmācības bibliotekāriem Latvijas un Geitsu fonda līdzfinansētajā publisko bibliotēku attīstības projektā

2007. gada 12. novembrī tiek uzsākts apmācību process Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros, kurā tiks iesaistīti visi apmēram 1800 Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāri. Katram bibliotekāram kopējais apmācību garums dažādās programmās būs 3 nedēļas. Kopumā apmācības ilgs līdz nākamā gada maijam un tās notiks 10 projekta ietvaros jaunizveidotajos Reģionālajos mācību centros Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Rīgā (divi centri), Ogrē, Daugavpilī, Preiļos, Valmierā un Gulbenē, tādējādi nodrošinot kursu norisi pēc iespējas tuvāk bibliotekāru dzīves un darba vietām.

Pirmais apmācību kurss būs par elektroniskā paraksta izmantošanu, lai bibliotekāri varētu šo rīku izmantot paši, kā arī konsultēt iedzīvotājus par tā lietošanu. Šā gada vasarā visiem publisko bibliotēku bibliotekāriem tika nolemts bez maksas piešķirt elektronisko parakstu. Apmācības par elektronisko parakstu bibliotekāriem nodrošina SIA „Corporate Solutions”. 

Ogres Reģionālajā mācību centrā e-paraksta apmācības tika uzsāktas 20.novembrī, kā pirmie to apgūst Jēkabpils rajona bibliotekāri. 7 dienu laikā zināšanas par e-parakstu iegūs visi 163 Jēkabpils, Aizkraukles un Ogres rajonu pašvaldību bibliotēku bibliotekāri. 

Vēlāk bibliotekāriem paredzēts apgūt arī jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes, zināšanas par bibliotēku lomu zināšanu sabiedrībā, bibliotēku attīstības plānošanu, mūžizglītību, efektīvām pasniegšanas metodēm, lasītāju izpēti un motivēšanu, kā arī inovatīvo darbu bibliotēkās. 

Vairāk informācijas par Bila un Melindas Geitsu fonda projektu Latvijā:www.kis.gov.lv/lv/c14/

Leave a Comment