Karjeras nedēļa – 2014

 Karjeras nedēļu no 13. līdz 17. oktobrim organizē VIAA, izmantojot arī Eiropas Komisijas Euroguidance programmas atbalstu, sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Ogres novadā šīs nedēļas ietvaros Izglītības un sporta pārvaldē (Ogrē, Brīvības ielā 44, 2.stāvā) notiek seminārs “Atbalsta resurss bērna karjeras izvēlē”. To vadīs Nodarbinātības valsts aģentūras konsultantes Ineta Īvāna un Diāna Šķēle.

Ogres Centrālā bibliotēka piedāvā literatūras izstādi “Iepazīsti, izzini, izvēlies”, tajā materiāli un literatūra, kas palīdzēs karjeras izvēlē. Laipni aicinām bibliotēkas lasītavā!

 

Ogres novada karjeras nedēļas programma atrodama: www.ogresnovads.lv

Vairāk par Karjeras nedēļu: http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela/

Leave a Comment