Tikšanās ar Līgu Blauu

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) projekta “Tikšanās ar autoru” ietvaros īstenota trešā tikšanās.
29. aprīlī OCB lietotāji un mūsdienu latviešu literatūras cienītāji tikās ar žurnālisti, 9 grāmatu autori un rakstnieci ar talantu izklāstīt sabiedrībā ievērojamu cilvēku dzīvi vienkārši un patiesi – Līgu Blauu.
Pasākuma apmeklētājiem L.Blaua stāstīja par savu ceļu līdz žurnālistes profesijai un grāmatu rakstīšanai. Rakstniece arī uzsvēra, ka rakstīt viņai nepatīk un negribas, tomēr rakstīšana ir kļuvusi par dzīves nepieciešamību. Jaunības gados, kad nācies izvēlēties turpmāko studiju virzienu, L.Blaua vēlējusies mācīties jurisprudenci, bet tāpēc, ka viņas tēvs bijis leģionārs, padomju vara to neļāva. Nācies pievērsties citai profesijai, bet žurnālistes mīļākā lasāmviela ir un paliek detektīvromāni.
L.Blaua stāstīja, ka viņai vienmēr ir paticis sarunāties un veidot sižetus un rakstus par vienkāršiem cilvēkiem, taču, pieņemot darbu žurnālā Ieva, bijis jāraksta par dažādiem tematiem un dažādiem cilvēkiem.
Aktrisi Viju Artmani L.Blaua bija intervējusi jau vairākkārt, kad žurnālā izlēma veidot rakstu sēriju par aktrises filmu un izrāžu partneriem. V.Artmanei iepaticies šis temats un L.Blauas rakstīšanas talants, tāpēc viņa lūgusi uzrakstīt grāmatu, sakot: “Ar kaut ko ir jāsāk, sāciet ar mani”.
Tā žurnāliste tikusi uzrunāta arī turpmākajos gados, kad Džemma Skulme, Jānis Stradiņš un vēl citas ievērojamas personas lūgušas rakstīt par viņiem, viņu dzīvēm un dzimtām. Ar šiem cilvēkiem žurnālistei ir saglabājušās tuvas attiecības.
Pati par sevi L.Blaua saka, ka ir slinka, bet apzinīga, un uzskata: “Ja viņi ir uzticējušies, tad tas ir kā pienākums to izstāstīt”.
Pasākuma apmeklētāji jutās saviļņoti un emocionāli iespaidoti par L.Blauas aizrautīgo stāstījumu gan par komiskiem, gan skumjiem dzīves notikumiem.
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā OCB projekta “Tikšanās ar autoru” ietvaros notiks vēl viena tikšanās. Nākamā – 13.maijā plkst. 14.00, kad OCB viesosies rakstniece Inguna Bauere.
Uz tikšanos bibliotēkā!

Informāciju sagatavoja:
Evija Mūrniece
OCB, galvenā bibliotekāre