Dzejas dienas Ogrē ir ieskandinātas!

Piektdien, 9.septembrī, visiem interesentiem Ogres Centrālajā bibliotēkā tika piedāvāts dzejas dienu pasākums „Dzeja ir svētki!”. Dzeju lasīja un savas grāmatas bibliotēkai uzdāvināja viesdzejnieks no Jūrmalas Nauris Gekišs, kura grāmatā „Par Latvijas pilsētām” ir veltījums arī Ogrei. Literātu apvienības „Sirdsdoma” autori, kuri Ilgas Rēdmanes vadībā allaž ir neiztrūkstoši dzejas dienu dalībnieki, atrādīja savu šīgada „ražu” un lasīja savu dzeju. Liriku veiksmīgi papildināja Maijas Bogdanovas (sintezators) un Ronalda Logina (ģitāra) muzikālie priekšnesumi, kā arī apmeklētāji varēja iepazīties ar dzejas grāmatu izstādi, kura vizuāi papildināja pasākumu un radīja dzejisku noskaņu.

Pasākuma laikā tika atklāta literātu apvienības „Sirdsdomas” dalībnieka Ziedoņa Romāna gleznu izstāde, kas līdz 7.oktobrim būs apskatāma bibliotēkas pasākumu zālē.

Pasākuma turpinājums jeb 2.daļa norisinājās pie Ogres Dzelzceļa stacijas, kur, projekta “Sirds uz perona” ietvaros, bija aicināti piedalīties visi jaunie un radošie Ogres iedzīvotāji, nejauši dalībnieki – pasažieri un pasažieru sagaidītāji stacijā, kuri nejauši nokļuva Dzejas dienu pasākumā.

“Sirds uz perona” ļoti atšķiras no klasiskiem Dzejas dienu sarīkojumiem un tieši tā ir projekta veiksme, jo atmosfēru radīja paši „dzejas pasažieri” – Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis ieskandināja šo pasākumu ar savu dziesmu, Ogres Tautas teātra aktieri bija sagatavojuši skaistu dzejas priekšnesumu, pie brīvā mikrofona skanēja dzeja, ģitāru spēlēja un dziedāja Ronalds Logins. Tāpat kā iepriekšējos gados,  arī šoreiz dzejas pasākumu atbalstīja un aktīvi iesaistīja savus audzēkņus Suntažu vidusskolas skolotāja Gunta Būmeistare. Pēc lasījumiem jaunieši uz perona atstāja savas „sirdis” –  ar krāsainu krītu uzzīmētus iztēles radītus zīmējumus, dzejas rindas, kas palikušas atmiņā, vēstījumus iemīļotajiem dzejniekiem.

Pasākuma epicentrs bija dzelzceļa stacija „Tukums 1” un bijusī Liepājas dzelzceļa stacija, bet sarīkojumā iesaistījās arī citas dzelzceļa stacijas Latvijā un ārvalstīs. Šogad pasākuma moto bija  – biļete līdz Paralēlei.

Projektu “Sirds uz perona” īstenoja biedrība “Tukuma Literātu apvienība”. Projekta atbalstītāji – Valsts Kultūrkapitāla fonds, Tukuma novada dome.

Paldies visiem dzejas cienītājiem, kuri kuplā skaitā apmeklēja pasākumu bibliotēkā un arī svinēja dzeju pie Ogres Dzelzceļa stacijas. Īpašs paldies Ogres Centrālās bibliotēkas kolektīvam, Ogres Kultūras centra darbiniekiem, literārajai apvienībai “Sirdsdoma” par pasākuma organizēšanu un Suntažu vidusskolai par iesaistīšanos!

Informāciju sagatavoja:
Ogres Centrālās bibliotēkas
Direktores vietniece Aija Žilvinska
aija.zilvinska@ocb.lv, 65071945

1 3 5 7 12 16