Ē.Ribuļa grāmata “Laikmetu griežos II. Sibīrijas stāsti” visās Ogres novada bibliotēkās

26.oktobrī Ogres novada Kultūras centrā notika Ēvalda Ribuļa grāmatas “Laikmetu griežos II. Sibīrijas stāsti” atvēršanas svētki. Tajā ir par autora piedzīvoto un redzēto Sibīrijā, attēloti patiesi notikumi un cilvēku likteņi.

Grāmatas izdošana īstenota ar Ogres novada pašvaldības atbalstu, saņemot finansējumu projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros.

Pēc atvēršanas svētkiem Ē.Ribuļa grāmatu “Laikmetu griežos II. Sibīrijas stāsti” savā īpašumā ieguva visas Ogres novada bibliotēkas.

Foto autors: Nikolajs Sapožņikovs
Foto autors: Nikolajs Sapožņikovs
Foto autors: Nikolajs Sapožņikovs
Foto autors: Nikolajs Sapožņikovs