Akcija aizmāršīgajiem: Nodod grāmatas, nemaksājot nokavējuma naudu!

No šī gada 19.decembra līdz nākamā gada 7.janvārim ikvienam, kurš ir nokavējis grāmatu vai citu izdevumu nodošanas termiņu Ogres Centrālajā bibliotēkā, ir iespēja tos nodot bibliotēkā vai grāmatu nodošanas iekārtā pie bibliotēkas ēkas, nemaksājot nokavējuma naudu.