Drošība internetā – pirmajā vietā

Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa Droša interneta mēneša ietvaros organizēja plakātu konkursu skolēnu komandām “Tavas digitālās pēdas internetā” un erudīcijas konkursu “Drošs internets”. Aicinot apzināties savu darbību interneta vidē, skolēni zīmēja plakātus, aplicēja kolāžu veidā un rakstīja noderīgus ieteikumus saviem vienaudžiem. Lielākā daļa bērnu, veidojot plakātus, bija ņēmuši vērā arī šobrīd skolēnu auditorijai tik ļoti aktuālo tematu – spēli “Zilais valis”.

Visaktīvāk konkursā iesaistījās Ogres 1.vidusskolas 4.b klase un Ogres sākumskolas 5.b klase. Šo klašu bērni viesojās Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā, lai gūtu papildus zināšanas par drošību internetā un apskatītu citu skolēnu veidotos plakātus.

Ogres Centrālās bibliotēkas žūrija, izvērtējot plakātu informatīvo saturu, noformējumu un atbilstību konkursa nolikumam, noteica labākos plakātus.

4.klašu grupā 1.vietu konkursā ieguva Donatella Šleiva un Austra Tetere, 2.vietu – Gustavs Zariņš un Krista Gulbe, bet 3.vietu – Anna Vikškere, Ance Svarinska un Kristiāna Budovska.

5.klašu grupā labākā plakāta autori ir Elvijs Levčūns un Gabriels Mutors, 2.vietā – Amanda Saulīte, bet 3.vietā – Patrīcija Auziņa un Agate Jakobsone.

Labāko plakātu autori saņēma diplomus, bet pārējie tika apbalvoti ar bibliotēkas pateicības rakstiem.

Erudīcijas konkursā “Drošs internets” vislabāk bija veicies Jānim Kairovam, Ģirtam Beitānam, Renātei Kalniņai, Silvai Osei, Sabīnei Liepiņai un Laurim Liepiņam.

Ogres Centrālā bibliotēka priecājas par skolēnu ieguldīto darbu un iesaistīšanos abos konkursos.

Ikviens aicināts skolēnu radītos plakātus apskatīt Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas lasītavā.

 

Informāciju sagatavoja Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre Sandra Nikolajeva