Lieliska iespēja Ogres Centrālajā bibliotēkā – attālināta pieeja datu bāzei letonika.lv

Sākot ar 2017.gadu apjomīgā letonika.lv datu bāze Ogres Centrālās bibliotēkas lietotājiem pieejama arī attālināti (no sava datora, piemēram, mājās).

Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem pēc pieprasījuma tiek izsniegts datu bāzes lietotājvārds un parole, lai turpmāk to varētu izmantot arī ārpus bibliotēkas telpām. Datu bāzes ar autortiesībām aizsargāto tekstu pilnās versijas būs pieejamas tikai bibliotēkas telpās.

Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. Tā ir uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju.

Letonika.lv piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c. uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datu bāzē pieejama arī latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai.

Aicinām kļūt par Ogres Centrālās bibliotēkas lietotāju un  izmantot šo lielisko iespēju lietot datu bāzi letonika.lv arī ārpus bibliotēkas telpām!