2017.gada 18.martā Gunāra Priedes Kopoto rakstu 5.sējuma atvēršanas svētki