Gunāra Priedes Kopoto rakstu 5.sējuma atvēršanas svētki