Tikšanās ar Noru Ikstenu

Kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Tikšanās ar autoru” ietvaros īstenota pirmā tikšanās Ogres Centrālajā bibliotēkā.

Sestdien, 1.aprīlī, Ogres Centrālajā bibliotēkā kuplā 30 apmeklētāju pulciņā tika sagaidīta grāmatas “Mātes piens” autore Nora Ikstena un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāja Liega Piešiņa, kuras vadībā saruna ar autori risinājās raiti un aizraujoši.

Rakstniece dalījās savās atmiņās gan par rakstīšanas procesu, “meistariem”, kuri ir vadījuši un palīdzējuši kļūt par latviešu tautā iemīļotu autori, gan darba “Mātes piens” aizkulisēm.

Grāmatas “Mātes piens” popularitāti nevar noliegt, jo teksts tiek tulkots krievu, angļu un arī citās valodās. Darbs pie grāmatas aizsākās ilgu laiku atpakaļ, un tas ir bijis garš un emocijām piepildīts. Tā kā tas ir daļēji autobiogrāfisks darbs, arī lasītāji spējuši atrast emocionālo saikni ar šīs grāmatas varonēm un vēsturisko laika posmu., pat tādā līmenī, lai to nodēvētu par psihoterapijas kursu.

Darbā tiek aprakstītas mātes un meitas savstarpējās attiecības, padomju laika realitāte, kā arī nodevības tēma, ietekmējot daudzus lasītājus, kuri šos aspektus paši ir piedzīvojuši konkrētajā laika posmā (20.gs. 70. un 80. gadi).

Sarunas laikā N. Ikstena atklāja, cik būtiska ir detaļu nozīme vēsturiska darba rakstīšanā, kas iespaido lasītāju, liek atcerēties, jo detaļas nevar samelot. Arī klātesošie atzinīgi māja ar galvu, smaidīja un iegrima labdabīgā nostaļģijā, kad tika pieminēti kolhozu laiki, smilšains peļķē nomazgāts burkāns vai alumīnija karotīte sāls traukā pie tomātu sulas.

Autore izteica viedokli par valodas pētīšanas un atjaunošanas aspektiem, kā arī literatūras un grāmatu nozīmi cilvēku dzīvē, uzsverot, ka nevar piespiest mīlēt literatūru. Grāmatām jāspēj dot ne tikai informatīvā daļa, bet arī dvēseliskā.

Visi pasākuma apmeklētāji guva gan atbildes uz jautājumiem, gan pozitīvām emocijām piepildītu sestdienu.
Kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Tikšanās ar autoru” ietvaros notiks vēl trīs tikšanās ar autoriem. Kā nākamais OCB viesosies grāmatas “Svina garša” autors Māris Bērziņš – 8. aprīlī plkst. 13.00.

Uz tikšanos bibliotēkā!