Kāda ir svina garša? Tikšanās ar Māri Bērziņu

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) projekta “Tikšanās ar autoru” ietvaros īstenota otrā tikšanās.
Saulainā sestdienas dienā, 8.aprīlī, OCB lasītāji tikās ar grāmatas “Svina garša” autoru Māri Bērziņu, kura darbu ne viens vien ir lasījis vai redzējis Latvijas Nacionālā teātra interpretācijā uz skatuves.
Rakstnieks atzina, ka kultūra viņam vienmēr ir bijusi tuva un jau skolas gados viņš radoši izpaudies, rakstot pantiņus, sacerējumus, zīmējot. Taču līdz rakstnieka statusam nonācis tikai vēlāk, pirms tam darbojoties gan ekonomikas jomā, gan publicistikā.
Apkārtējo uzmundrināts un atzīts, nebaidījās savos 40 gados pievērsties kam citam, uzsverot, ka no pirmajiem mēģinājumiem nevajag atteikties un bez tās pirmās reizes jau nebūtu nākamo.
Vēsturiskās sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” romānu rakstīšanā Māris Bērziņš iesaistījās Gundegas Repšes mudināts. Tādējādi tika uzsākts liels pētniecisks darbs, lai izzinātu katru vēsturisko detaļu, vārdu, pat tajā laikā izmantotās zāles slimību ārstēšanā, konsultējoties ar vēsturniekiem un medicīnas speciālistiem.
Autors atzinās, ka ar nolūku bija pielīdzinājis galveno tēlu sev pašam, lai labāk iejustos šī varoņa prātā, un tas esot bijis fiziski un psiholoģiski ļoti grūti, taču nepieciešams, lai būtu ticami. Ticamību autors arī panāca ievijot romānā epizodes, kuras ir piedzīvojis viņš pats vai viņam tuvi cilvēki, radot starp faktiem un reāliem dzīves notikumiem nesaraujamu un neatdalāmu saikni.
Sarunas noslēgumā autors ar lasītājiem diskutēja par viegli uztveramas, ticamas un nesamežģītas vēsturiskās literatūras rakstīšanu, valodas lietojumu mūsdienās, kā arī grāmatas un iestudētās izrādes atšķirībām.
Pasākuma apmeklētāji, guvuši izsmeļošu un dziļu ieskatu darba “Svina garša” tapšanā, teica sirsnīgus pateicības vārdus autoram un novēlēja daudz radošas iedvesmas turpmākajam darbam.
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā OCB projekta “Tikšanās ar autoru” ietvaros notiks vēl divas tikšanās ar autoriem. Nākamā – 29.aprīlī plkst. 13:00. Tad OCB viesosies rakstniece Līga Blaua.
Uz tikšanos bibliotēkā!