Tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) projekta “Tikšanās ar autoru” ietvaros īstenota ceturtā tikšanās.

13.maijā OCB viesojās daudzpusīga personība – literāte, inženiere un pedagoģe Inguna Bauere. Uz tikšanos ar rakstnieci bija ieradušies daudzi viņas talanta cienītāji – bibliotēkas apmeklētāji un viņas ģimene – meita Laimdota un vīrs Aigars.

Pasākuma ievaddaļa iesākās muzikālā gaisotnē ar emocionālu un ļoti skaistu dziesmu, ko izpildīja rakstnieces meita Laimdota. Autore pasākuma apmeklētājiem demonstrēja filmu “Nepazust puzlē – rakstniece Inguna Bauere”, ko ir uzņēmušas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes nodaļas studentes. Filmas sižetu I.Bauere papildināja ar savu stāstījumu par dažādiem dzīves faktiem, kas filmā nav atspoguļoti.

I.Bauere pasākuma apmeklētājiem stāstīja, ka vairāk kā 20 gadus strādāja par skolotāju – sākumā Vecpiebalgas vidusskolā, tad Ērgļu arodskolā, kur mācīja puišiem koku ēku celtniecību.

Rakstniece atzina, ka tā esot liela Dieva dāvana, ka viņa ir sākusi rakstīt. Rakstniecībai I.Bauere pievērsās 2004.gadā, kad piedalījās Lauku Avīzes “Lata romāna” izsludinātajā konkursā ar romānu “Sauc mani sniegā”. Šajā konkursā I.Bauere ieguva 1.vietu.  Viņa apgalvo: “Vecpiebalgai esot īpaša aura. To izjutu arī uz savas ādas, jo šeit es sāku rakstīt!”  Desmit gadu laikā I.Bauere ir uzrakstījusi vairāk kā 20 grāmatu. Autorei ļoti tuva tēma ir Latvijas vēsture, tāpēc pēdējo gadu laikā ir tapuši vēsturiski un biogrāfiski romāni, no kuriem spilgtākie un lasītāju iecienītākie veltīti tautiskās atmodas un citu latviešu kultūras dižvīru sievām – „Skolas Līze”, „Ede, Pumpura sieva”, „Lizete – dzejnieka lemtā”, ”Piedod, Karolīne”, “Marta, mana Andromeda”.  I.Bauere atklāj, ka viņa ir izpētījusi un interesējusies par 19.gadsimta hernhūtiešu-brāļu draudzes kustību Vidzemē. Līdz ar to ir iznākuši divi kultūrvēsturiski romāni par hernhūtiešiem – „Mācītājs un viņa dēls” un „Hernhūtiešu meitas”.

Šobrīd I.Bauere raksta grāmatu par Juri Neikenu – Dziesmu svētku tradīciju dibinātāju.

Pasākuma apmeklētāji gan saņēma atbildes uz jautājumiem, gan guva pozitīvam emocijām piepildītu sestdienu.

Vairāk par I.Baueri var uzzināt viņas izveidotajā blogā – http://ingunabauere.lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Laura Ose, OCB