Ogres reģiona Bibliotēku darbinieku dienā

Laikā, kad visā Latvijā norisinās Bibliotēku nedēļa, Ogres reģiona bibliotekāriem viena diena ir vēl īpašāka. Tā ir Bibliotēku darbinieku diena.

Šajā gadā 27.aprīlī pie sevis ciemos reģiona kolēģus aicināja Lielvārdes novada bibliotēku darbinieces, izrādot viesiem Jumpravu.

Jumpravas kultūras namā tika atklāti svētki un sveikti bibliotēku darbinieki apaļajās darba jubilejās.

Veneranda Trumekalne no Lēdmanes pagasta bibliotēkas bibliotekārajā darbā ir nostrādājusi 45 gadus. Ogres Centrālās bibliotēkas direktore Jautrīte Mežjāne – 35 gadus, tikpat arī Ogresgala bibliotēkas darbiniece Jūsma Siliņa. Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Valda Sproģe bibliotekārajā darbā nostrādājusi 30 gadus. Trīsdesmit gadi bibliotekārajā darbā aizvadīti arī Sarmītei Stafeckai no Taurupes pagasta bibliotēkas. Ogres Centrālās bibliotēkas darbiniecēm Mārai Zvirgzdiņai – 25 un Aijai Žilvinskai – 20. Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas darbiniece Inese Zīrupa šogad atzīmē bibliotekārajā darbā nostrādātos 15 gadus, bet Agita Jēkabsone no Mazozolu pagasta bibliotēkas – 10.

Ogres reģiona Bibliotēku darbinieku diena tiek atzīmēta jau četrus gadus pēc kārtas un katru gadu citā novadā.

 

Attēlā no kreisās: Veneranda Trumekalne, Agita Jēkabsone, Jautrīte Mežjāne, Sarmīte Stafecka, Aija Žilvinska