Pieredzes apmaiņas brauciens uz Strenču novadu

27.jūlijā Ogres reģiona publisko bibliotēku bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Strenču novada bibliotēkām. Tika apmeklēta Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka, Strenču pilsētas bibliotēka un Jērcēnu pagasta bibliotēka – informācijas centrs.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā Ogres reģiona bibliotekāri iepazinās ar kolēģu pieredzi bibliotēku lietotāju apkalpošanas jautājumos, krājumu komplektēšanu un grāmatu apstrādi, bibliotēku ēku un telpu funkcionalitāti, darba metodēm bērnu un jauniešu piesaistīšanai bibliotēkām un daudz ko citu.