Ogres Centrālās bibliotēkas novadpētniecības kolekcija papildināta ar unikālu materiālu

Noslēdzies pasākumu cikls “Ogrēnieši stāsta”, kas ar pašvaldības atbalstu jau otro gadu tiek īstenots Ogres Centrālajā bibliotēkā.

27.oktobra pēcpusdiena Ogres Centrālajā bibliotēkā aizritēja Ogres deviņdesmitgades un Latvijas simtgades ieskaņās, jo uz pasākumu cikla “Ogrēnieši stāsta” noslēguma pasākumu pulcējās gan šī gada, gan iepriekšējā gada stāstnieki – Ogres pilsētas un novada iedzīvotāji, kuri, daloties ar saviem atmiņu stāstiem par dzīvi un darbu Ogrē, ir devuši ieguldījumu Ogres Centrālās bibliotēkas novadpētniecības kolekcijas papildināšanā.

Pasākumu cikls tika uzsākts 2016.gadā, kad, Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) rezultātā, Ogres Centrālā bibliotēka sāka apkopot videoierakstos iemūžinātus ogrēniešu pieredzes stāstus, lai saglabātu tos nākamajām paaudzēm. Aktivitātes mērķis ir ar sarunu cikla palīdzību savākt, apkopot un radīt pieejamus sabiedrībai Ogres novada iedzīvotāju atmiņu stāstus par Ogres pilsētu un novadu digitālā formātā.

Kopš pasākumu cikla sākuma pavisam īstenoti 12 atmiņu vakari par dažādām tēmām. 2017.gadā īstenotas sešas sarunas.

12.jūlijā par darbu pašvaldībā Valsts neatkarības atgūšanas laikā stāstīja Beāte Braunfelde, Veneranda Stalidzāne, Guntis Vilnītis un Andrejs Bogdans. Par piedzīvoto koru vadīšanā un pūtēju orķestra darbā 6.septembra pasākumā atcerējās Leons Amoliņš, Ārija Bērziņa un Vilis Kokamegi. 7.septembrī savās atmiņās par politiski represēto dzīvi un darbu Ogrē dalījās Ivars Kaļķis un Ilze Belis. Par izglītības nodaļas darbā piedzīvoto 12.septembrī runāja Airisa Lepere un Ruta Krūkle. 19.septembrī Ogres Valsts ģimnāzijas dibināšanu un Ogresgala pamatskolas atjaunošanu atcerējās Uldis Klemperis un Ojārs Sebris, savukārt, atmiņas par iepriekšējā gadsimta Ogri un Ogres Meristēmām 26.septembrī atklāja Raimons Javoišs un Ilze Žola.

Pateicībā par dalību projektā un dalīšanos savās atmiņās ikviens stāstnieks no Ogres Centrālās bibliotēkas saņēma ziedus un pateicības rakstu. Īpašs paldies tika teikts video operatoriem Kristapam Draveniekam un Artim Supem, kā arī Ogres pašvaldības pārstāvjiem – domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim, vietniekam Gintam Sīviņam un galvenajai speciālistei sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā Ievai Švēdei.

Savāktais novadpētniecības materiāls ir Ogres novada iedzīvotāju ieguldījums un veltījums savai valstij 100.dzimšanas dienā un Ogres pilsētai deviņdesmitgadē. Tas ir unikāls, jo vietējo iedzīvotāju atmiņu stāsti ir fiksēti audio un video formātā, tādā veidā panākot dzīvās vēstures – nekoriģēta stāstījuma nodošanu nākamajām paaudzēm. Iesāktais darbs tika augsti novērtēts no pašvaldības vadības un visu ciklā iesaistīto stāstnieku puses. Tika ieteikts turpināt, lai papildinātu novadpētniecības datu bāzi ar iespējami plašāku tematisko aptvērumu un lielāku skaitu novada iedzīvotāju iesaisti.

Materiāls ikvienam interesentam pieejams Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapā https://www.ocb.lv/novadpetnieciba/projekts-radi/ .

Paldies, visiem, kuri piekrita dalīties pieredzē!

Pasākuma galerija apskatāma ŠEIT.

 

Ogres Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Aija Žilvinska