Grāmatas otrā dzīve

Informatīvo mūžu nokalpojušie iespieddarbi Ogres Centrālajā bibliotēkā ieguvuši savu otro dzīvi. Valsts svētku mēnesī šie izdevumi pārtapuši daiļos, novadu un Latviju simbolizējošos mākslas darbos – Ogres Centrālās bibliotēkas logo, Ogres novads Latvijas kartē u.c.

Mākslas darbi izvietoti apskatīšanai Ogres Centrālās bibliotēkas telpās. Tos veidojusi bibliotēkas darbiniece Liene Kābele.

Aicinām ciemos!