Elitas Bičevskas grāmatas “Mīlestības gaismā” atvēršanas svētki

10.novembrī Ogres Centrālās bibliotēkas Pasākumu zālē sirsnīgā gaisotnē aizvadīti Elitas Bičevskas grāmatas „Mīlestības gaismā” atvēršanas svētki. Šis ir jau sestais notikums Ogres Centrālās bibliotēkas pasākumu ciklā “Ogrēnieši rada un rāda”, kas veltīts Ogres pilsētas un arī Ogres Centrālās bibliotēkas 90 gadu jubilejai, kas tiks svinēta 2018.gadā.

Elita Bičevska ir lauberiete, kuras dziļā un nopietnā dzeja ir dvēseles dziedājums. To mūzikā ietērpis dziesminieks Gundars Riekstiņš no Jelgavas. Abi mākslinieki, sākotnēji nepazīstot viens otru klātienē, sastapušies savu darbu krustcelēs.

Grāmatas atvēršanas svētkos Elita Bičevska lasīja savu dzeju. Gundars Riekstiņš dalījās atmiņās, kā iepazinis Elitas Bičevskas dzejoļus un kā, sākotnēji ne visai viegli, veicies ar to ietērpšanu mūzikā. Rezultāts priecē gan pašu mūziķi, gan dzejas autori, gan ikvienu klausītāju.

Elitu Bičevsku grāmatas atvēršanas svētkos sveikt bija ieradusies Mārīte Bikovska, kura, kā pati atzina, ir enerģijas pilna latgaliete. Viena no viņas trim mājvietām ir Ogrē, netālu no Daugavas. Savu sveicienu visiem klātesošajiem Mārīte Bikovska veltīja skanīgā latgaļu valodā, taču savu dzeju lasīja skaidrā čiuļu valodā. Pateicībā par jauko pasākumu Ogres Centrālā bibliotēka no Mārītes Bikovskas saņēma dzejas almanahs “Rēzekne”, kas veltīts Latgales kongresa simtgadei.

 

Aija Žilvinska

Ogres Centrālās bibliotēkas direktores vietniece