Tikšanās ar literātiem Ogres Centrālajā bibliotēkā

Šī gada sākums Ogres Centrālajā bibliotēkā aizritēs literārā gaisotnē, jo Valsts Kultūrkapitāla fondā (VKKF) tika apstiprināts bibliotēkas projekts “Saruna ar autoru”. Līgums par projekta īstenošanu ar VKKF tika parakstīts aizvadītā gada nogalē.

Projekta mērķis ir popularizēt mūsdienu latviešu literatūru un autorus Ogres Centrālās bibliotēkas lietotājiem un Ogres pilsētas un novada iedzīvotājiem. Pavisam tiks īstenotas trīs tikšanās ar literātiem.

Trīs sestdienas Ogres Centrālajā bibliotēkā viesosies autori, sarunāsies un diskutēs ar lasītājiem un bibliotēkas lietotājiem par savu dzīvi un ikdienu, literārajiem darbiem, to tapšanas gaitu un daudziem citiem jautājumiem

20.janvārī plkst. 13:00 norisināsies tikšanās ar Jāni Lejiņu;
10.februārī plkst. 13:00 – tikšanās ar Māru Zālīti;
10.martā plkst. 13:00 – tikšanās ar Māru Jakubovsku.
Ikviens ir laipni aicināts piedalīties sestdienas sarunās ar autoru!

Sarunu norises vieta – Ogres Centrālās bibliotēkas Pasākumu zāle, Brīvības ielā 35, Ogrē.

Ar šī projekta palīdzību Ogres Centrālā bibliotēka turpina aizvadītā gada pavasarī iesākto mūsdienu latviešu literatūras popularizēšanu bibliotēkas lietotājiem un Ogres pilsētas un novada iedzīvotājiem. 2017.gada pavasarī Ogres Centrālajā bibliotēkā tika īstenotas tikšanās ar Noru Ikstenu, Māri Bērziņu, Līgu Blauu un Ingunu Baueri.