Saruna ar Jāni Lejiņu

Ogres Centrālajā bibliotēkā Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Saruna ar autoru” ietvaros īstenota šī gada pirmā tikšanās.
Vēsturiski nozīmīgā datumā, 20.janvārī, Ogres Centrālās bibliotēkas lasītāji tikās ar grāmatu “Zīmogs sarkanā vaskā”, “Kamera obskura”, “Vīrieša sirds” autoru Jāni Lejiņu, kura darbi aptver dažādus posmus Latvijas vēsturē.
J.Lejiņš atzina, ka skolas laikā viņam vēsture nemaz nav patikusi un, mācīdamies internātskolā, bijis liels dauzoņa. Taču jau agrā vecumā iemācījies lasīt, tāpēc interese par literatūru attīstījusies ātrāk nekā par vēsturi. Vēlāk, studējot filoloģiju un pētot gan Rietumeiropu, gan Austrumeiropu, gan Skandināvijas valstis 12., 13. gs., pamazām sāka interesēties arī par vēsturi.
Rakstīšana, pēc autora domām, ir smags darbs, kura pamatā ir grāmatas tēls, kuram nākas dzīvot līdzi visu radošā procesa laiku. Kā izteicās J. Lejiņš: “Ja tēls pa dienu ir piedalījies kaujā, tad pašam vakarā sāp gan rokas, gan kakls.” Otrs lielākais darbs ir uzrakstītā slīpēšana, lai ar valodas palīdzību lasītājiem nodotu patiesas izjūtas un uzbūvētu stāsta notikumu bildi.
J.Lejiņš atklāja, ka savos darbos necenšas attēlot vēsturi, bet gan nodot tās sajūtas, kādas ir radušās autora iztēlē, rakstot par šiem vēsturiskajiem notikumiem.
J.Lejiņš arī atzinās, ka pēdējā laikā vairs necenšas lasīt, ja tas neaizrauj. Taču labprāt lasa darbus ar labu pēcgaršu. Piemēram minot Jūnasa Jūnasona “Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu” un Māra Bērziņa “Svina garša”.
Sarunas laikā autors ar lasītājiem diskutēja par vēstures notikumu ticamību, latviešu valodas un kultūras attīstību un nostiprināšanu, par savas tautas vēstures veidošanu un spēju lepoties ar to, kā arī par grāmatu un filmu radīšanas atšķirībām.
Nobeigumā lasītāji autoram pateicās par latviešu tautai nozīmīgu darbu radīšanu un novēlēja, lai kāds no J.Lejiņa darbiem tomēr nonāktu uz lielajiem ekrāniem.
Ogres Centrālās bibliotēkas Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Saruna ar autoru” ietvaros notiks vēl divas tikšanās ar autoriem. 10.februārī plkst. 13:00 bibliotēkā viesosies Māra Zālīte.
Uz tikšanos bibliotēkā!

Evija Mūrniece
Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre