Saruna ar Māru Jakubovsku

10.martā īstenota Ogres Centrālās bibliotēkas Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Saruna ar autoru” trešā tikšanās ar mūsdienu latviešu literatūras autoru.

Ogres Centrālās bibliotēkas lasītājiem  bija iespēja tikties ar bērnu un pieaugušo prozas darbu un lugu autori Māru Jakubovsku.

Kā atzina rakstniece, viņai vienmēr ir gribējies dzīvot interesanti. Līdz brīdim, kamēr sāka rakstīt, dzīvojusi tāpat kā visi – strādājusi, kopusi savu puķu dārziņu, bet kaut kā pietrūcis. Neizdošanās ar biznesu, pārvākšanās no Jēkabpils uz Lielvārdi bijis par iemeslu, lai aprakstītu savas emocijas, attieksmi pret dzīvi un notikumus grāmatās.

Sākotnēji M.Jakubovska pieņēmusi pseidonīmu Mairita, taču vēlāk radās drosme rakstīt ar pašas vārdu.

Tikšanās laikā rakstniece ieskatījās katrā no saviem darbiem, uzsverot svarīgākās atziņas katrā no tiem un atklājot interesantus atgadījumus. Par pamatu lielākajai daļai grāmatu ir kāds kodols jeb prototips – neizdevies bizness, pilsētnieku dzīve laukos, labsirdīgas un vienmēr izpalīdzīgas sievietes tēls, kas tiek apvīts ar rakstnieces fantāziju.

Īpašs stāsts tika veltīts grāmatai “Melnā Berta”, kurā atspoguļota M.Jakubovskas vecmammas un viņas līdzgaitnieku dzīve. Liecības par vecmammas dzīvi, savā ziņā, pašas atnākušas pie rakstnieces gandrīz 100 gadus vecas dienasgrāmatas izskatā, tāpēc neatlika nekas cits, kā pētīt, iedziļināties un mēģināt saprast savu vecmammu, viņas skarbo dabu un ko viņai nācies piedzīvot un pārdzīvot 20.gs. Latvijā un Krievijā.

M.Jakubovska atklāja un pat deva ieskatu sava topošā darba rindās par diriģentu Paulu Kveldi, kurā jau ir ieguldīts ļoti liels un smags darbs, jo autore vēlas uzrakstīt šo darbu ar cieņu un pietāti pret galveno stāsta varoni. M.Jakubovska atzīst, ka vieglāk ir rakstīt par kādu prototipu,  nevis reālu personu, jo tā ir liela atbildība.

Atbildot uz pasākuma apmeklētāju uzdoto jautājumu par to, kā viņa vērtē mūsdienu literatūras devumu, autore ļoti atklāti atzina, ka lielā mērā to nosaka tirgus pieprasījums, daudz dod reklāma un, galu galā, tas ir bizness. Taču tad, kad rakstniecei pašai ir laiks lasīt, viņa izvēlas mūsu pašu latviešu autoru darbus – Ingunu Baueri, Annu Skaidrīti Gailīti, Lindu Šmiti.

Lasītāji pateicās autorei par sarakstītajām grāmatām, viegli lasāmo valodu un reālajiem dzīves notikumiem, kas aprakstīti grāmatās, kā arī novēlēja veiksmi turpmākajos darbos.

Ar šo tikšanos  ir noslēdzies Ogres Centrālās bibliotēkas Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētais projekts “Saruna ar autoru”.

 

Evija Mūrniece, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre